๘๐๐๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : บุณย์วรางค์ - [๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๐๐๖ ปลดล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : สุธรรม - [๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๐๐๕ อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะพ้นจากสถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : อุไรวรรณ ศรีพรหม - [๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๐๐๔ ตรวจสอบสถานะ ฯ
ผู้ถาม : นายบรรเทิง ศิวะกฤษณะกุล - [๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๐๐๓ ตรวจสอบบุุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : กิติยา นนท์ศิริ - [๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๐๐๒ อยากทราบว่าได้ปลดจากล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : อำนาจ สุภาพสวัสดิ์ - [๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๐๐๑ คดี ผบ.161/2555
ผู้ถาม : ทิวากาล - [๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๐๐๐ คดีล้มละลาย
ผู้ถาม : ณัทพงศ์ คุณธำรงกุล - [๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๙ อยากทราบว่าขณะนี้พ้นจากการล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นายเชษฐา สุขประเสริฐ - [๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ชุติเดช - [๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ชุติเดช - [๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๖ ขอทราบว่าขณะนี้พ้นจากการล้มละลายแล้วหรือยัง
ผู้ถาม : น.ส.ดวงพร(ชฎาพร) บัวศรี - [๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๕ ล้างประวัติลูกหนี้แบล็คลิสต์
ผู้ถาม : มัณทนา - [๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๔ มีชื่อล้างประวัติจิรวดี แก้ยอดไม่
ผู้ถาม : จิรวดี แก้วยอด - [๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๓ ขอรายละเ***ยดคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย
ผู้ถาม : ชวชาติ นัยนะแพทย์ - [๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๙๒ ตรวจสอบสถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : ณัฐพร - [๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๙๑ คดีล้มละลาย
ผู้ถาม : ณัทพงศ์ คุณธำรงกุล - [๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๙๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ผุสดี กัลยาณปยุต - [๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๙ อยากทราบว่าประกาศเป็นบุคคลล้มละลายหรือยังคะ
ผู้ถาม : มณฑาทิพย์ - [๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สมศักดิ์ - [๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๗ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : นางสาวทิวากาล อุตส่าห์ - [๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๖ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม?
ผู้ถาม : ชวชาติ นัยนะแพทย์ - [๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๕ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม?
ผู้ถาม : ชวชาติ นัยนะแพทย์ - [๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๔ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : ณัฐนิชา บัวทอง - [๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๓ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วิชาดา ธนะชัยขันธ์ - [๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๒ ระยะเวลากี่ปีที่จะปลดจากการล้มละลาย
ผู้ถาม : สมชาย คล้ายบ้านกอก - [๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๑ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อัทธานีย์ วังเลอสรวง - [๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๐ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ผู้ถาม : นายวรพจน์ มณีโชติ - [๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๙ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : จุติ ยุติธรรมธร - [๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : มานิตย์ - [๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๗ ขอทราบว่าขณะนี้พ้นจากการล้มละลายหรือไหม
ผู้ถาม : น.ส.ดวงพร(ชฏาพร) บัวศรี - [๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ณรงค์ คิดสนอง - [๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นิติ บุญศิริ - [๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๔ ชื่อ อัญชลีพร เครือสาร มีรายชื่อถูกฟ้องล้มละลายหรือยังคะ
ผู้ถาม : อัญชลีพร - [๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๓ ปลดล้มละลายแล้วหรือยังครับ
ผู้ถาม : Boon - [๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๒ ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย
ผู้ถาม : เอนก - [๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๑ ขอไฟล์ PDF เอกสารการปลดจากบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : สิรพัธน์ - [๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๐ ปลดล้มละลายแล้ว ทำธุรกรรมได้หรือไม่
ผู้ถาม : สิรพัธน์ - [๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๙ ตรวจสอบรายชื่อฟ้องล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : อัญชลีพร เครือสาร - [๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๘ สอบถามการปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อันนา - [๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๗ สอบถามสถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : เมย์ - [๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๖ ครวจสอบสถานะบุคคลล้มละลาย ฯ
ผู้ถาม : บรรเจิด ศิวะกฤษณะกุล - [๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๕ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ผู้ถาม : ดุจดรินทร์ - [๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๔ ตรวจสอบว่าปลดล้มละลายเเล้วหรือยังคับ
ผู้ถาม : นายณัฐพงศ์ ศิวะกฤษณะกุล - [๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๓ ตรวจสอบว่าปลดล้มละลายเเล้วหรือยังค่ะ
ผู้ถาม : ปรีณาวรรณ รัตนานุภาพ - [๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๒ กี่ปีถึงจะปลดจากคดีล้มละลาย
ผู้ถาม : สมชาย คล้ายบ้านกอก - [๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๑ การขอเดินทางไปต่างประเทศ
ผู้ถาม : สมชาย คล้ายบ้านกอก - [๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๐ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : น.ส.กวิตา พุ่มสนธิ์ - [๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๙ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วีรยุทธ์ - [๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วรัทภพ - [๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๗ ค่าธรรมเนียมจดจำนอง
ผู้ถาม : kaew - [๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๖ ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
ผู้ถาม : นางทิชา หะลันดา - [๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๕ ตรวจสอบการล้มละลาย
ผู้ถาม : ดุจดรินทร์ - [๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : โพพิพัฒน์ - [๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๓ ยกเลิกล้มละลาย
ผู้ถาม : อัมพร พลอยอยู่ดี - [๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๒ ราชกิจจาเครื่องราช
ผู้ถาม : จ.ส.อ.นพรัตน์ จันทร์จำรัส - [๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วาสนา - [๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วลัยวรรณ - [๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๙ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทุกฉบับสามารถดูได้จากไหนครับ
ผู้ถาม : จิรัต - [๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๘ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อัทธานีย์ วังเลอสรวง - [๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๗ สอบถามรายชื่อปลดออกจากบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ปวีณา เปรมพจน์วัฒนา - [๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๖ ปลดล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : สุเทพ - [๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๕ ปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : เอกรินทร์ บุนนาค - [๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : sleep - [๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๓ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสุมลฑา ศรีดาคำ - [๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๒ ปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : ธัญญ์รวี - [๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๔๑ ปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : ธัญญ์รวี - [๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2558
ผู้ถาม : นายบุญช่วย จันทร์เพ็ญแสง - [๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๙ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นางสาวสิริกาญจน์ ธนาภานุพัชร์ - [๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๘ รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ
ผู้ถาม : นางวันเพ็ญ นนทะชัย - [๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๗ ปลดจากล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : ศิวพงศ์ - [๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๖ ปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : ธัญญ์รวี - [๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๕ ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ธัญญ์รวี พรวัฒนะธนาศิริ - [๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๔ บุคคลไร้ความสามารถ
ผู้ถาม : จริยาภรณ์ - [๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๓ นันทนา เปี่ยมบรรจง
ผู้ถาม : ช่อผกา - [๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๒ เพรียญจักรพรรดิมาลา สพฐ. ปี 2557
ผู้ถาม : ถนอม หลุมทอง - [๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ธนกร - [๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๐ ปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : นายพลกฤษณ์ ภูตีกา - [๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางรุ่งนภา เดชะดี - [๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางรุ่งนภา เดชะดี - [๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๗ สถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : คณิค - [๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายวิเชียร สุนทรวิภาต - [๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๕ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : สมพร จำเริญวัย - [๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สรัล สันติวราง***ร (บุตรชาย) - [๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๓ อยากทราบว่าเครื่องราชย์ที่ขอไป ได้รับการประกาศหรือยัง ครับ
ผู้ถาม : นายธีรพงษ์ สินโพธิ์ - [๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๒ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ผู้ถาม : เบญจพัชร์ โอวาทกา - [๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายภคินทร์ กาญจนจันทร์ - [๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๐ ตรวจสอบเรื่องปลดล้มลาย
ผู้ถาม : นายธัชกฤช ฤทธิทิศ(บุตรชาย) - [๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๙ ล้มละลายอยู่แล้วและมีการฟ้องล้มละลาย***ก
ผู้ถาม : นายศักดิ์ชาย เพ็งไธสง - [๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๘ การตรวจสอบใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
ผู้ถาม : สุทธิกานต์ - [๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๗ เอกสารปลดล้มละลายออกให้แล้ว แต่ในระบบยังไม่ได้ปลด จะเช็คได้อย่างไรว่าปลดแล้วคะ
ผู้ถาม : นุชจรินทร์ วงคำ - [๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ยุ้ย - [๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จันทร์พิมพ์ - [๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นาง พูลทรัพย์ เมืองฤทธิ์ - [๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๓ ปลดล้มรึยัง
ผู้ถาม : วีระศักดิ์ - [๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๒ สอบถามเรื่องปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : Wanlapa - [๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๑ ฟ้องล้มซ้อนได้หรือป่าวครับ
ผู้ถาม : นายศักดิ์ชาย เพ็งไธสง - [๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อรุณ สงทอง - [๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๙ เป็นบุคคลล้มละลายกรือไม่
ผู้ถาม : คณิค - [๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จงกลวรรณ ตั้งเสถืยรภาพ - [๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘] คำตอบ : ๑ คำตอบ
หน้าที่ จากทั้งหมด 81 หน้า แสดงรายการที่ 8007 - 7908 จากข้อมูลทั้งหมด 8007 รายการ
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10   >>
คำถามด้านการบริการข้อมูล
ลำดับที่ เรื่อง