การประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาผิด
คำถาม

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าในประกาศราชกิจจานุเบกษาเหรียญราชการชายแดน เล่มที่ 129 ตอนที่ 14 ข หน้า 326 วันที่ 25 เมษายน 2555 ลำดับที่ 15626 พิมพ์ชื่อนางสาวกรชินี ศศิธนากร เป็น นางสาวกรชีนี ศศิธนากร พิมพ์ผิดจากคำว่า "ชิ" เป็น "ชี" ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรค่ะ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ


จาก คุณ นางสาวกรชินี ศศิธนากร วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
คำตอบ

-กรณีที่รายชื่อของผู้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ผิดพลาดนั้น ท่านต้องต้องแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดที่ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้ท่าน เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการขอแก้ไขมาที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทร 02 280 9000 ต่อ 425-427 


จาก คุณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕