รายชื่อรับเงิน พสร.ปี 50
คำถาม

ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานีแต่ ต.ค.49-ต.ค.50


จาก คุณ ด.ต.ชัชรินทร์ เวฬุวันใน วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
คำตอบ

ขอให้ท่านสอบถามจากต้นสังกัดของท่าน

เพื่อให้ได้ความชัดเจนจาก คุณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓