อยากได้ประกาศพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอน 18ข หน้า 194
คำถาม

***พเจ้าอยากได้รายละเ***ยดของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรายชื่อผู้ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชน ซึ่งรายละเ***ยดอยู่ใน พระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอน 18ข  หน้า  194


จาก คุณ น.ส.เทวี ชายแก้ว วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓
คำตอบ

ท่านสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

โดยพิมพ์ในช่อง ชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ) ว่า

"ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี" เว้นวรรค "พระราชทานเหรียญพิทักษ์

เสรีชน" เล่ม ตอน ดังกล่าว ซึ่งมีชื่อท่านอยู่จาก คุณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓