สร้างลิงค์...

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
 
"เชิญซื้อหนังสือการปกครองท้องถิ่น แต่งโดย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ "
สนใจติดต่อซื้อได้ที่กลุ่มงานการขาย สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0 2243 0398 ต่อ 130,127 ปกติราคาเล่มละ 450.00 บาท(รวมค่าจัดส่ง) ลดพิเศษเหลือ 300 บาท ค่าจัดส่ง 60 บาท หรือส่งธนาณัติจ่ายเงินให้ผู้รับ ณ ปณ. ทำเนียบรัฐบาล 10302 ชื่อผู้รับเงิน นางนิภา ตรงเที่ยง แล้วส่งไปที่สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สี่แยกซังฮี้ ถ. สามเสน แขวงวชิระ เขตดุสิต กทม. 10300
วันที่ 03/12/2552
<<ย้อนกลับหน้าข่าวสาร

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547
Copyright © 2004 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ประกาศสอบราคาขายเศษกระดาษ ปี 2561...
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา (ประเภท ก,ข,ค,ง) ประจำปี 2562...
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้...
ประกาศสอบราคาขายเศษกระดาษ ปี 2560...
ประกาศ เปิดรับสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา (ประเภท ก,ข และ ง) และราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) ฉบับทะเบียนการค้า (ประเภท ค) ประจำปี 2561 ...
ประกาศสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สอบราคาขายเศษกระดาษชนิดต่าง ๆ และเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว...
ประกาศขายทอดตลาด ปี 59...
เชิญซื้อหนังสือการปกครองท้องถิ่น แต่งโดย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์...
ซีดีรอมราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 , พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2552 รวมข้อมูลทั้งปีปีละ 1 แผ่น ...