สร้างลิงค์...

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
 
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรสาร 02-243-1820

การสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา
คำถาม

การสมัครสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา ถ้าสมัครในนามส่วนราชการ ต้องสมัครประเภทใด


จาก คุณ ธนากร วันที่ 10/04/2550
คำตอบ

สมัครได้ 3 ประเภท ประเภท ก ฉบับกฤษฎีกา เป็นประกาศเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ, ประเภท ข ฉบับทะเบียนฐานันดร เป็นประกาศเกี่ยวกับรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, ประเภท ง ฉบับประกาศและงานทั่วไป เป็นประกาศเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้ประกาศไว้ในประเภทอื่น๐


จาก คุณ ผู้ดูแลระบบ วันที่ 09/05/2550


ต้องการคัดลอกราชกิจจาฯ
คำถาม

สวัสดีครับ คือผมต้องการโหลดราชกิจจานุเบกษา ครับ ผมจะไปสมัครสมาชิกที่ไหนครับ ขอบคุณครับ


จาก คุณ จ.อ.สุทธิพร แสงสุวรรณ วันที่ 21/03/2550
คำตอบ

ปัจจุบันระบบยังไม่ได้เปิดบริการคัดลอกข้อมูล แต่สามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ได้


จาก คุณ ผู้ดูแลระบบ วันที่ 22/03/2550


การจำหน่าย รกจ. ในรุปแบบซีดี
คำถาม

ไม่ทราบว่าทางสำนักพิมพ์ฯ จะดำเนินการจัดทำซีดี รกจ.รายปี เสร็จเมื่อไร และมีรายละเอียดอะไรบ้างครับ (กี่ประเภท ราคาเท่าใด)


จาก คุณ วีรจิตต์ วันที่ 16/05/2549
คำตอบ

กำลังดำเนินการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และพิจารณาราคาให้สอดคล้องตามต้นทุนที่แท้จริง


จาก คุณ ผู้ดูแลระบบ วันที่ 04/08/2549

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547
Copyright © 2004 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ประกาศสอบราคาขายเศษกระดาษ ปี 2561...
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา (ประเภท ก,ข,ค,ง) ประจำปี 2562...
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้...
ประกาศสอบราคาขายเศษกระดาษ ปี 2560...
ประกาศ เปิดรับสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา (ประเภท ก,ข และ ง) และราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) ฉบับทะเบียนการค้า (ประเภท ค) ประจำปี 2561 ...
ประกาศสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สอบราคาขายเศษกระดาษชนิดต่าง ๆ และเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว...
ประกาศขายทอดตลาด ปี 59...
เชิญซื้อหนังสือการปกครองท้องถิ่น แต่งโดย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์...
ซีดีรอมราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 , พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2552 รวมข้อมูลทั้งปีปีละ 1 แผ่น ...