จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 น.