จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 น.