จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2548   วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 น.