๘๕๖๔ ปลดล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : มงคล - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๕๘:๒๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๖๓ ปลดล้มละลายยังคะ?
ผู้ถาม : พลอยไพลิน พิสุทธิ์นพคุณ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๕๐:๓๔ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๖๒ ปลดล้มละลายยังคะ?
ผู้ถาม : พลอยไพลิน พิสุทธิ์นพคุณ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๕๐:๓๑ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๖๑ ปลดจากการล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นายชินวัฒน์ ครองสุขศิริ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๒๑:๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๖๐ สอบถามบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : วัลลภา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๙๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๑:๕๖ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๕๙ ปลดจากบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : จรัญญภัสสร์ โชติชัยวงศ์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๙๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๑:๑๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๕๘ เรื่องบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาวปัทมพร พรหมทอง - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๘๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๕๗:๕๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๕๗ ขอลิ้งค์พระราชกฤษฎีการกำหนดเขตความปลอดภัยในราชการทหารแห่งจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ ในท้องที่ อ.ดุสิต
ผู้ถาม : ต่อพงศ์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๙๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๘:๔๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๕๖ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : ณัฏฐ์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๗๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๒๘:๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๕๕ อภัยโทษ
ผู้ถาม : จักรพงษ์ ขุนศรี - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๒๒๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๓๙:๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๕๔ ปลดจากล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : สมชาย กิตติพงษ์พัฒนา - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๒๒๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๙:๒๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๕๓ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นางรัชนี เชิดชูพงศ์ล้ำ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๑๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๗:๑๐ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๕๒ พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำ
ผู้ถาม : วรนิตย์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๒๐๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๔:๕๖ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๕๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางประทุมวรรณ มังษา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๗๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙:๑๗:๑๖ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๕๐ สอบถามเรื่องปลดล้มละละลาย
ผู้ถาม : ภูมิธนัตธ์ - [ ๑๗๓.๒๔๕.๖๒.๗๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๕๑:๓๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๔๙ ขอความอนุเคราะห์
ผู้ถาม : นันทวรรณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๒.๖๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๔๔:๕๑ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๔๘ นางจรูญ เหมือนเปี่ยม ยังเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : จรูญ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๙๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๒๙:๔๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๔๗ มีกฏกระทรวงภาษาอังกฤษไหมครับ
ผู้ถาม : ประณม - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๙๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๕๓:๒๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๔๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : กันต์กนิษฐ์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๒๖:๑ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๔๕ คดีแดง 21183/2552 ปลดล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : วันชนะ - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๑๒๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๕:๔๗:๓๓ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๔๔ ปลดจากล้มละลายหรือยังค่ะ
ผู้ถาม : วันทนีย์ แซ่โง้ว - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๘:๔๖:๓๔ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๔๓ ค้นหาราชกิจจากคะ
ผู้ถาม : วรพรรณ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๒๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐:๕๐:๗ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๔๒ ปลดคดีล้มละลาย?
ผู้ถาม : น.ส.สิริน เลาหตีรานนท์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๗๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๗:๑๒:๕๑ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๔๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : manit - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙:๕๕:๐ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๔๐ ล้มละลายเมื่อใด ปลดล้มละลายเมื่อใด
ผู้ถาม : นางกนิษฐา นนท์ศิริ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๒๐๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๓๗:๔๖ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๓๙ เรื่องการแระกาศจัดตั้งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ถาม : นายจรูญ วาสนสิทธิ - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๑๒๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๑๘:๗ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๓๘ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : อรรพีพิมพ์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๙๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๑๐:๕๕ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๓๗ ปลดล้มละลายแล้วหรือยัง?
ผู้ถาม : พิเชษฐ์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๙๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๒๔:๑ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๓๖ เลขคดี ล.2357/2552
ผู้ถาม : ชาญยุทธ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๒๐๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๓๘:๓๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๓๕ ค้นหาราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศไปแล้วไม่พบ
ผู้ถาม : ปรเมษฐ์ นิติกร - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๗๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐:๓๓:๑๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๓๔ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : ประพันธ์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐:๔:๑๑ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๓๓ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (๒๕๓๒) ออกตามความในพรบ.ปิโตรเลียมฯ
ผู้ถาม : ปณตภร - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๒๒๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๘:๙:๕๕ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๓๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้ถาม : ธารทิพย์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๘๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๐:๑๒:๗ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๓๑ รายชื่อผู้ได้รบเครื่องราชฯ
ผู้ถาม : กวินภัค สลักเพชร - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๙๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๙:๕๙:๔๐ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๓๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : มาริษา ชูวงศ์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๙๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๒๒:๓๔ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๒๙ ปลดล้มละลายหรือยังค่ะ
ผู้ถาม : มาริษา ชูวงศ์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๙๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๑๒:๓๓ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๒๘ ปลดล้มละลายหรือยังค่ะ
ผู้ถาม : มาริษา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๙๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๑:๔๔ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๒๗ หาหน้าแรกราชกิจจาฯไม่เจอ
ผู้ถาม : อำนวย - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๑๓๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๗:๓๗:๑๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๒๖ ประกาศปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อธิวัฒน์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๒๑๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๗:๒๙:๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๒๕ หาหน้าแรกราชกิจจานุเบกษาไม่เจอ
ผู้ถาม : อำนวย - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๑๓๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๗:๒:๑๕ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๒๔ ปลดล้มละลายแล้วยัง
ผู้ถาม : วงศ์ทอง - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๒๐๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๕๑:๔๐ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๒๓ ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : นายธนกฤต แก้วมณี - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๒๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๑๗:๑๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๒๒ ปลดล้มละลายเมื่อไหล่
ผู้ถาม : เจริญศรี - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๒๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๙:๔๓ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๒๑ นางน้ำฝน สีสำลี เป็นบุคคุลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : น้ำฝน สีสำลี - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๐:๔๖ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๒๐ ประกาศปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อธิวัฒน์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๙๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๐:๑๕ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๑๙ สุกัญญา จงสมจิตร ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : สุกัญญา จงสมจิตร - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๕๘:๓๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๑๘ พ้นสภาพการเป็นบุคคลล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นายปกรณ์ สถาพรธีระ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๗๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๔๕:๒๕ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๑๗ เช็คบุคคลล้มละลายค่ะ
ผู้ถาม : สุปราณี - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๑๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๑๑:๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๑๖ ถูกฟ้องบังคับคดีล้มละลายแต่ประนอมหนี้ปิดบัญชีไป 5 ปีแล้วทำไมชื่อยังไม่ถูกปลด
ผู้ถาม : สมบัติ แย้มผกา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๓๑:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๑๕ ถูกฟ้องบังคับคดีล้มละลายแต่ประนอมหนี้ปิดบัญชีไป 5 ปีแล้วทำไมชื่อยังไม่ถูกปลด
ผู้ถาม : สมบัติ แย้มผกา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๑๓:๓๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๑๔ อัทธานีย์ วังเลอสรวง ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : อัทธานีย์ วังเลอสรวง - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๙๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๔๔:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๑๓ การเปลี่บนชื่อโรงเรียน
ผู้ถาม : สุพรรณี - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๒๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙:๔๗:๓ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๕๑๒ ปลดล้มเหรอยัง
ผู้ถาม : นิติราษฏร์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๙๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๓:๕:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๑๑ ล้มละลาย
ผู้ถาม : ทวี วงษ์เม่น - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๘๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๑:๔๐:๓๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๑๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ชาญวิช - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๗๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๑๑:๑๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๐๙ นายสมใจ สังข์ลาวเป็นบุคคลลมละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ธงชัย - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐:๓๖:๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๐๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วีระพล ธรรมชนะเลิศ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๐๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๒:๖:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๐๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อำนาจ จันทร์โต - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๗๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๙:๓๙:๓๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๐๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ปิยะพร พงศ์เทพาดิเทพ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๒๑๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๙:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๐๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ดีรณา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๗๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๕๗:๒๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๐๔ ขอโทษคะหาเจอแล้วคะ
ผู้ถาม : เสาวณีย์ บุญล้วน - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๒๑๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๒๖:๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๐๓ หาราชกิจจาไม่เจอ คะ
ผู้ถาม : เสาวณีย์ บุญล้วน - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๒๑๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๑๙:๒๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๐๒ ล้มละลาย
ผู้ถาม : จิรเดช คชเสนีย์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๙๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๓๔:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๐๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : มานิตย์2510 - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐:๔๔:๕๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๕๐๐ ปลดล้มละลายหรือยังคะ
ผู้ถาม : วัน - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๑:๕๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๙๙ ตรวจสอบรายชื่อการรับราชการ
ผู้ถาม : ร.ท.วุฒิชัย บูรณะ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๓๒:๖ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๔๙๘ ตรวจสอบปลดล็อกล้มละลาย
ผู้ถาม : น.ส. ชนานันท์ หวังดี - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๒๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๔:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๙๗ บุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ดีรณา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๗๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๑:๓๔:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๙๖ ปลดล้มละลายยังครับ
ผู้ถาม : สรพล สันธิศิริ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๗๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙:๕๒:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๙๕ ระยะเวลาการยื่นคำขอรับชำระหนี้
ผู้ถาม : ปิยาภา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๙๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๓:๒๗:๕๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๙๔ ฐานข้อมูล
ผู้ถาม : วสันต์ ปิ่นทอง - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๙๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๒๒:๒๗ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๔๙๓ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ดาราวรรณ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๗๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๑๗:๔๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๙๒ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ดาราวรรณ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๗๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๑๖:๑๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๙๑ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : ดาราวรรณ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๗๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕:๑๔:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๙๐ ปลดจากการล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : เขมจิรา ปลาทิพย์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๔:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๘๙ ปลดล็อคคดีล้มละลายหรือยังค๊ะ
ผู้ถาม : รัตนพร สารอด - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๒:๕๕:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๘๘ สถานะบุคคลล้มลาย
ผู้ถาม : นิชานันท์ อาริยะพัฒนะกุล - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๒๐๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๔๑:๔๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๘๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาวพนิดา ผิวดี - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๒๑๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๔๑:๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๘๖ ปลดบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : อรรถชัย บุญสุนทรเสถียร - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๗๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๕๑:๑๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๘๕ ปลดล็อคล้มละลายเมื่อไหร่
ผู้ถาม : วันชัย ศรีธนวิริยาง***ร - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๒๓๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙:๕๑:๒๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๘๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ธีรภัทร พัฒนวิโรจน์ - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑:๒๗:๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๘๓ ตรวจสอบรายชื่อคดีล้มละลาย (เจ้าตัวยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองมีคดีล้มละลาย)
ผู้ถาม : นายวันวิสา สมบูรณ์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๒๑๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๑๙:๓๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๘๒ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : นันทภัค หอมหยก - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๗๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๕๖:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๘๑ บุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ดีรณา เผือกทอง - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๗๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๕๖:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๘๐ ปลดบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : รณชัย - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๑๒๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๖:๑๙:๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๗๙ ปลดบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ทวีรัตน์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๗๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐:๒๗:๑๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๗๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ชาญวิช - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๗๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๙:๕๐:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๗๗ พระราชกฤษฎีกาเวนคืนไม่มีแผนที่แนบ
ผู้ถาม : กษมา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๑๙๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗:๑๓:๓๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๗๖ ตรวจสถานะบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : เสาวลักษณ์ ลิ่มอรรถคุณ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๑๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๘:๓๔:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๗๕ ปลดจากล้มละลายแล้วหรือยัง
ผู้ถาม : สุนทร พรพันธ์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๖.๒๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๘:๕๘:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๗๔ เรื่องสัญชาติ
ผู้ถาม : นายเสกสรรค์ บัวระพา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๔๐:๓๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๗๓ สงสัยว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ หรืออยู่ในขั้นตอนไหน
ผู้ถาม : กทม. - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๑๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๑๐:๒๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๗๒ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : เจริญศรี - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐:๒๔:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๗๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายเกรียงไกร วงศ์หอม - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๘๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒๐:๑๗:๕๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๗๐ อยากทราบว่าได้รับการปลดจากบุคคลล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นางสาวศรีจริง บริบูรณ์สมบัติ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๘๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๒:๓๔:๓๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๖๙ ปลดล้มละลายแล้วหรือยังครับ
ผู้ถาม : นาย วัฒนา สุทนต์ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๒๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๘:๐:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๖๘ ปลดล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : ยศพร สิงหเดช - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๑๗๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๒:๙:๕๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๖๗ ปลดล้มละลายหรือยังคะ
ผู้ถาม : ปาริชาติ - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๗.๑๘๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๔:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๖๖ ปลดล้มละลายแล้วรึยัง
ผู้ถาม : พัช - [ ๑๗๒.๖๘.๗.๑๓๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓:๔๓:๕๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๔๖๕ นายนิพนธ์ หิรัญทิวากุล เลขบัตรประชาชน 3101500604074 ถูกพิทักษ์ทรัพย์ฯหรือเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : โกมล ไวยสารา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๑๖๕.๒๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๗:๔๙:๒๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
หน้าที่ จากทั้งหมด 86 หน้า แสดงรายการที่ 8564 - 8465 จากข้อมูลทั้งหมด 8564 รายการ
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10   >>
คำถามด้านการบริการข้อมูล
ลำดับที่ เรื่อง