๘๑๕๑ ทำโฮมสเตย์ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับทางหน่วยงานราชการอย่างไรบ้าง
ผู้ถาม : วิกร - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๖๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๕:๔๔ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๑๕๐ ล้มละลาย
ผู้ถาม : นารี ฉายหิรัญ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๓๒:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๔๙ รบกวนสอบถามบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : เกมส์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๓๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๒๙:๓๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๔๘ ขอทราบว่าปลดจากการล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : นายศุภชัย อุดมผล - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๒๙:๑๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๔๗ ตรวจปลด้มละลาย
ผู้ถาม : อันนา - [ ๑๖๒.๑๕๘.๓.๒๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๑:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๔๖ ได้รับการปลดจากล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : นายวรวุฒิ ก้อนกลีบ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๒๐:๕๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๔๕ ตรวจปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายพรณรงค์ บุญขันธ์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๙๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑๒:๔๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๔๔ อยากทราบว่าการปลดประวัติเครดิตบุโรได้ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่ค่ะ
ผู้ถาม : นงนุช พุทธา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๐:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๔๓ ปลดประวัติจากเครดิตบูโร รึยัง
ผู้ถาม : นงนุช พุทธา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๒๘:๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๔๒ ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย
ผู้ถาม : นายศุภชัย สืบกายอด - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๓๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๕:๒๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๔๑ เรื่องตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : นายธีะพล บุพศิริ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๓๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๒:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๔๐ สอบถามสถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : ศานติ ทุมนิตร - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๒๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๘:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๓๙ สอบถามปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อินทรวัชร์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๓:๑๑:๔๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๓๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายเกรียงไกร - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๓๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๕๙:๓๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๓๗ ตรวจสอบล้มละลายตอนเช้าไม่พบข้อมูล
ผู้ถาม : สุนิตรา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๙๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๕๐:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๓๖ ถูกลบข้อมูลออกจากเครดิตบูโรหรือยัง
ผู้ถาม : นงนุช พุทธา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๙:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๓๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อรรถพล พณิชประเสรฺิฐ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๙๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๑:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๓๔ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
ผู้ถาม : นางสาวชลิดา ศรีประเสริฐ (สำนักงานศาลยุติธรรม) - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๕:๕๗ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๑๓๓ คำสั่งปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : คุณจอย - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๓:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๓๒ กานนต์ นพวงศ์ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : กานนต์ นพวงศ์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๙๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๑:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๓๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อนุสรณ์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๐๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๑๔:๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๓๐ นายสมศักดิ์ เป้าแดง ได้ัรับการปลดจากล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : นายจินตวีร์ สุเสวี - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๔๗:๓๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๒๙ นางสุนิสา แซ่ตั้ง ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : สุนิสา แซ่ตั้ง - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๔๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๒:๑๗:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๒๘ ปลดจากบุคคลล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : วิินนา เทศเทียน - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๙๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๗:๓๓:๔๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๒๗ ปลดจากุคคลล้มละลยหรือยัง
ผู้ถาม : นายธานี อติเปรมานนท์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๓๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๕๐:๕๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๒๖ อยากขอตรวจสอบว่ามีชื่อปลดล้มละลายหรือยังคะ
ผู้ถาม : นัฐอรินทร์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๔:๒๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๒๕ สอบถาม สถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : ชัยวัฒน์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๘๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๖:๒๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๒๔ การตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : รัศมี - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๑๕:๒๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๒๓ สอบถามสถานะบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : กฤตธนัท มีทรัพย์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๕๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๙:๒๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๒๒ อยากทราบรายชื่อผู้ได้สัญชาติไทยของหญิงที่ขอถือสัญชาติตามสามี ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน ของจังหวัดสระแก้ว
ผู้ถาม : ยอดชาย สามสี - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๕๓:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๒๑ การปล้ดล้มละลายแล้วหรือยัง
ผู้ถาม : วิโรจน์ หมอนชู - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๒๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๓๑:๒๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๒๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ปัญชลี สรงสุคนธ์ - [ ๑๗๓.๒๔๕.๖๒.๑๔๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๑๘:๒๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๑๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นิศาชล ตั้งใจ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๑๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๓:๒๑:๕๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๑๘ อยากทราบว่าได้ปลดล้มละลายแล้วหรือยังครับ
ผู้ถาม : นายชาญชัย แซ่ล้อ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๗๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๖:๒๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๑๗ การปลดจากคดีล้มละลาย
ผู้ถาม : นายวราพงษ์ จันดาอ่อน - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๙๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๕๓:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๑๖ สอบถามสถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : สุภาณี กิจไกรมงคล - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๖๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๒๗:๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๑๕ สอบถามสถานะล้มละลายค่ะ
ผู้ถาม : ปิยะมาภรณ์ ชวะพงษ์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๗๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๕๐:๕๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๑๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วิริยะ เดชผดุง - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๒๑:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๑๓ สอบถามสถานะของบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : kanit - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๑๙:๕๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๑๒ ขอตรวจสอบว่าขณะนี้ได้ปลดล้มละลายหรือยังคะ
ผู้ถาม : เสาวลักษณ์ พลอินทร์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๕๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๒๔:๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๑๑ เมนูประกาศราชกิจจาฯ เกิดปัญหาแถบเลื่อนไม่แสดงข้อมูลทั้งหมด
ผู้ถาม : วินัย แท่นจินดา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๒๐:๓๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๑๐ สถานะการปลดจากบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : สุภานัน - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๗๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๕:๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๐๙ ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ชยานันต์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๕:๕๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๐๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ประธานเศรษฐมาตย์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕:๕๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๐๗ ขอข้อมูลประกาศแนวเขตตำบล
ผู้ถาม : นายไพฑูรย์ ศรีเกาะ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๖๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๗:๕๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๐๖ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นางนันทวดี. มุขนาค - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๘๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๑๒:๑๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๐๕ สอบถามชื่อถูกปลดออกจากการล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : จรัส อ้นสว่าง - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๒๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๓๘:๑๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๐๔ อยากทราบว่าปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นายธนธัช เมธาจารุนนท์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๑:๔๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๐๓ ตรวจสอบล้มละลาย
ผู้ถาม : มาลี - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๕:๓๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๐๒ ปลดชื่อออกจากล้มละลาย
ผู้ถาม : สุวิน โอบเอื้อ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๗๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๒๙:๕๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๐๑ ระเบีบยกระทรวง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายรังวัดโฉนดฉบับล่าสุด
ผู้ถาม : ปิยะชัย - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๑๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๖:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๑๐๐ ปลดจากคดีล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : ศราวุธ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๑๙:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๙๙ ปลดล้มละลายแล้วหรือยังครับ
ผู้ถาม : มานิตย์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๖๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๕:๑๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๙๘ ขอทราบระยะเวลาเกี่ยวกับการปลดจากบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ภุชฌงค์ ธีระสวัสดิ์ - [ ๑๔๑.๑๐๑.๘๐.๕๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒:๓๗:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๙๗ คดีล้มละลาย
ผู้ถาม : มุทิตา - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๒๓:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๙๖ คดีล้มละลาย
ผู้ถาม : นพดล - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๒๐:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๙๕ ปลดล้ม
ผู้ถาม : นาย ศุภชัย - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๒๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๓:๔๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๙๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายอนุสรณ์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๒๓:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๙๓ ปลดล้มละลาย แล้วหรือไม่
ผู้ถาม : นายสมชาย สมบูรณ์วงษ์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๔๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๔๓:๔๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๙๒ จะได้รับปลดจากล้มละลายเมื่อไหร่
ผู้ถาม : วิมลอินทร์. ศรีบุญเรือง - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๑๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๒๙:๕๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๙๑ ขอสำเนา ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสาลี และ วัดโบสถ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ถาม : สุทัศน์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๕๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๗:๓๒ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๐๙๐ อยากทราบว่าปลดล้มละลายแล้วหรือยัง
ผู้ถาม : ชนะพงษ์ สว่างอารมณ์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๒๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๒๘:๓๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๘๙ ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ผู้ถาม : สมชาย อยู่ดี - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๕๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๒:๒๑:๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๘๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สายนที - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๙๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๕๕:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๘๗ เรื่องการดูราชกิจจานุเบกษา ฉบับ ง
ผู้ถาม : บอล - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๔๒:๔๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๘๖ การปลดชื่ออกจากล้มละาย
ผู้ถาม : วัลยา สุวรรณ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๕๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๔๑:๔๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๘๕ ขอเลขคดีล้มละล้าย
ผู้ถาม : อังศวีร์ สวัสดิบรรยงก์ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๖๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๖:๓๕:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๘๔ ปลดชื่อออกจากล้มละลาย
ผู้ถาม : เวโรจน์ รุ่งประเสริฐวงศ์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๒๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๓๑:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๘๓ ปลดชื่อออกจากล้มละลาย
ผู้ถาม : น.ส. รตินุช ลาภเจริญ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๖๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๑๖:๒๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๘๒ ปลดชื่อออกจากล้มละลาย
ผู้ถาม : น.ส. ดุจกมล ลาภเจริญ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๖๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๑๔:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๘๑ ปลดชื่อออกจากล้มละลาย
ผู้ถาม : นาย วรนนท์ ลาภเจริญ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๖๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๑๓:๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๘๐ ได้ปลดจากล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : เสนีย์ ปานน้อย - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๐๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๓๑:๑๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๗๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อนันต์ สีใหม่ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๔๖:๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๗๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ครอบครัว - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๕๙:๑๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๗๗ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นายก้องเกียรติ ต่ายชาวนา - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๙๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๕๙:๑๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๗๖ ตามที่ ครม.อนุมัติแผนกระตุ้นอสังหาฯ ประกาศลดค่าจดจำนอง-โอน เหลือ 0.01% ทางราชกิจจานุเบกษาจะเริ่มประกาศและบังใช้เเมื่อไหรครับ.....
ผู้ถาม : ทวีศักดิ์ เจ๊ะน๊ะ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๓๓:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๗๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สัจจา มงคลรัตน์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๔๑:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๗๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ขวัญจิตต์ 2510 - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๖๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๔๕:๕๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๗๓ ปลดชื่อออกจากล้มละลาย
ผู้ถาม : นาย ธราธร ลาภเจริญ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๖:๑๑:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๗๒ ปลดชื่อออกจากล้มละลาย
ผู้ถาม : น.ส.รตินุช ลาภเจริญ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๖:๘:๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๗๑ ปลดจากล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : วิมลอินทร์ ศรีบุญเรือง - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๑๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๓:๑๗:๒๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๗๐ ปลดชื่อออกจากล้มละลาย
ผู้ถาม : น.ส.ดุจกมล ลาภเจริญ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๑๗:๒๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๖๙ ปลดจากล้มละลาย
ผู้ถาม : น.ส.ดุจกมล ลาภเจริญ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๑๕:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๖๘ ปลดชื่อออกจากการล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : นาย วรนนท์ ลาภเจริญ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๒๔๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๘:๕๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๖๗ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : สุ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๔๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๓:๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๖๖ การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ผู้ถาม : กมลขัณฑ์ สุขขำ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๖๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๙:๓๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๖๕ ปลดล้มละลาย ไม่ทราบปลดล้มละลายหรือไม่ อย่างไร
ผู้ถาม : นายธนดล สุขุมินท - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๓๐:๔๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๖๔ นางสาวนงณภัส ธงลอย เลขบัตร 354010031692 โดนฟ้องล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : นางสาว นงณภัส ธงลอย - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๔๕:๑๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๖๓ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : อังศวีร์ สวัสดิบรรยงก์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๓๘:๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๖๒ นโบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ตุลาคม 2558
ผู้ถาม : เสาวภา คเชนทร์ชาติ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๑๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๓:๔๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๖๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาวโสภิดา ม่วงบำรุง - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๖๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๕๗:๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๖๐ นางสาว วาสนา อารีนิยกิจ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : วาสนา อารีนิยกิจ - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๘๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๔๘:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๕๙ นางพิมลพรรณ บำราบพาล ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : พิมลพรรณ บำราบพาล - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๑๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๓๙:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๕๘ หลุดล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : บัญญัติ กวินสังคม - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๓๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๔๘:๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๕๗ มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจองเหลือ 0.01%
ผู้ถาม : ดวงใจ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๑๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๕๐:๕๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๕๖ คดีล้มละลาย
ผู้ถาม : สิริทร - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๑๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๘:๕๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๕๕ อยากทราบว่าปลดล้มละลายแล้วหรือยัง
ผู้ถาม : ชนะพงษ์ สว่างอารมณ์ - [ ๑๐๓.๒๒.๒๐๑.๒๒๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๕:๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๕๔ ลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และค่าจำนองอยู่ที่ร้อยละ 1 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.01
ผู้ถาม : วรรณศักดิ์ สุขสุม - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๖๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๕๑:๑๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๕๓ ลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และค่าจำนองอยู่ที่ร้อยละ 1 มาอยู่ที่ร้อยละ 0.01
ผู้ถาม : วิปัศยา อะทะวงศา - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๒๕.๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๑:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๘๐๕๒ อยากทราบว่าปลดล้มละลายแล้วหรือยัง
ผู้ถาม : ครอบครัว - [ ๑๐๘.๑๖๒.๒๐๘.๑๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๒๖:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
หน้าที่ จากทั้งหมด 82 หน้า แสดงรายการที่ 8151 - 8052 จากข้อมูลทั้งหมด 8151 รายการ
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10   >>
คำถามด้านการบริการข้อมูล
ลำดับที่ เรื่อง