๗๙๑๗ เอกสารปลดล้มละลายออกให้แล้ว แต่ในระบบยังไม่ได้ปลด จะเช็คได้อย่างไรว่าปลดแล้วคะ
ผู้ถาม : นุชจรินทร์ วงคำ - [ ๑.๑๐.๒๑๖.๖๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๓๖:๑๒ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๑๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ยุ้ย - [ ๔๙.๔๙.๒๕๐.๒๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๕:๒๑:๔๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๑๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จันทร์พิมพ์ - [ ๑๗๑.๙๖.๑๖๗.๑๗๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐:๒:๑๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๑๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นาง พูลทรัพย์ เมืองฤทธิ์ - [ ๔๙.๔๙.๒๐๒.๑๒๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๒๔:๕๒ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๑๓ ปลดล้มรึยัง
ผู้ถาม : วีระศักดิ์ - [ ๑๒๔.๑๒๑.๑๕๕.๑๖๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๔๘:๖ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๑๒ สอบถามเรื่องปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : Wanlapa - [ ๑.๔๖.๑๓.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๓:๑๕ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๑๑ ฟ้องล้มซ้อนได้หรือป่าวครับ
ผู้ถาม : นายศักดิ์ชาย เพ็งไธสง - [ ๑๒๔.๑๒๒.๔๖.๗๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๕๔:๓๕ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๑๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อรุณ สงทอง - [ ๒๗.๕๕.๒๐๘.๑๐๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๔๑:๕๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๐๙ เป็นบุคคลล้มละลายกรือไม่
ผู้ถาม : คณิค - [ ๒๗.๑๔๕.๑๒๓.๑๑๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๘:๐ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๐๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จงกลวรรณ ตั้งเสถืยรภาพ - [ ๕๘.๘.๒๗.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๕:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จงกลวรรณ ตั้งเสถืยรภาพ - [ ๕๘.๘.๒๗.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๓:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๖ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : อธิวัฒน์ ปิ่นศรีเพ็ชร***ล - [ ๕๘.๘.๒๗.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๕๘:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายธนธัช เมธาจารุนนท์ - [ ๒๐๒.๑๗๖.๘๒.๓๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๔๕:๓๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๔ ตามที่ได้ตรวจสอบทางต้นสังกัดแล้ว
ผู้ถาม : พ.ต.สุริยันต์ ไชยทองพันธ์ - [ ๑.๑.๒๓๔.๒๓๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๖:๓๕ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๐๓ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : คุณนิด - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๓๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๓๕:๓๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๒ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ธีร์ - [ ๖๔.๒๓๓.๑๗๓.๒๓๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๓๒:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ธีร์ - [ ๖๔.๒๓๓.๑๗๓.๒๓๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๓๒:๓๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สุภาวรรณ - [ ๖๔.๒๓๓.๑๗๓.๒๔๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๘:๑๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๙ ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาวอัญชลี ตันจิตร์ - [ ๒๒๓.๒๐๗.๗๘.๒๒๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑๓:๕๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๘ ถูกฟ้องล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : นายสมชาย สมบูรณ์วงษ์ - [ ๑๑๘.๑๗๔.๑๔๘.๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๑๐:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ประวัติ ปิ่นศรีเพ็ชร***ล - [ ๕๘.๘.๒๗.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๑๑:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : กรองทอง - [ ๕๘.๑๓๗.๑๘๖.๑๙๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑๓:๓๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ปาริชาติ - [ ๔๙.๒๒๙.๙๖.๒๕๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๗:๕๗:๓๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : บริบูรณ์ ภู่ทอง - [ ๑๒๔.๑๒๑.๑๓๔.๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๕:๕๓:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๓ อายุของคดีล้มละลาย
ผู้ถาม : ศรัณย์ธร หรือ สุวพักตร์ภรณ์ รัตนวราหะ - [ ๑๗๑.๙๖.๒๔๗.๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๓๔:๓๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๒ ปลดล้มละลายเมื่อไหร่ครับ
ผู้ถาม : หนุ่ย - [ ๑.๑.๒๓๒.๑๖๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๘:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายวัฒนา สายรัตนี - [ ๑๗๑.๙๖.๑๗๒.๒๔๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๔๕:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๐ ล้มละลาย
ผู้ถาม : อุษณีย์ - [ ๑.๒.๒๔๗.๑๗๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑:๔๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๙ สถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : คณิค - [ ๒๗.๑๔๕.๑๒๓.๑๑๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕๗:๕๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๘ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ผู้ถาม : worapot - [ ๕๘.๑๓๗.๑๒.๑๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๕๕:๔๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เสวี นาคทอง - [ ๔๙.๔๙.๒๕๐.๒๓๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๗:๔๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๖ ราชกิจจานุเบกษา พระราชยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล
ผู้ถาม : พ.ต.สุริยันต์ ไชยทองพันธ์ - [ ๑.๑.๒๔๖.๔๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๔๘:๓๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๕ ถ้าต้องการทราบประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูป
ผู้ถาม : สุธี สรรค์พฤกษ์สิน - [ ๒๗.๕๕.๙๘.๑๕๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๒๒:๑๑ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๘๘๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ยนทอง - [ ๑๒๔.๑๒๐.๑๔๘.๒๒๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๒๐:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๓ ราชกิจจานุเบกษา พระราชยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล
ผู้ถาม : พ.ต.สุริยันต์ ไชยทองพันธ์ - [ ๑.๑.๒๔๕.๒๑๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๕๗:๒๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๒ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ชารีฟ - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๑๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๒:๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สมพร - [ ๕๘.๑๑.๘๐.๑๒๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๓๗:๕๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : รินรดา เมืองจันทร์ - [ ๑๑๔.๑๐๙.๐.๒๐๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๕๐:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สุนันทา จิตสุขุมมงคล - [ ๑.๔๗.๓๙.๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๕๘:๒๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๘ ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล
ผู้ถาม : พ.ต.วิเศษ จำปาวงค์ - [ ๑๑๐.๑๖๔.๗๖.๒๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๔๓:๒๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๗ สอบถาม สถานะ ล้มละลาย
ผู้ถาม : มาตยา แก้วสีขาว - [ ๖๑.๑๙.๖๔.๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๑๔:๕๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๖ สอบถามสถานะ คดีแดงเลขที่498/2553
ผู้ถาม : ชาญณรงค์ - [ ๑๗๑.๑๐๐.๙๘.๑๕๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๕๖:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๕ ปลดล้ม อยากได้สำเนา
ผู้ถาม : อัญชลีพร - [ ๑๗๑.๔.๒๕๐.๑๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๔๑:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สุกัญญา - [ ๒๒๓.๒๐๕.๒๔๗.๒๐๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๓๔:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๓ ขอโทษครับผมหา ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีไม่ได้ครับ
ผู้ถาม : วิช - [ ๑๑๘.๑๗๔.๖.๑๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๒:๓๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๒ คดีแดงที่ 9598/2538
ผู้ถาม : สมพร - [ ๕๘.๘.๖.๒๔๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๕๑:๑๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๑ ปลดล้มละลายแล้วหรือยัง
ผู้ถาม : สหัสชัย เฉลิมพันธ์ - [ ๑๘๐.๑๘๐.๑๑๗.๑๕๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๕๐:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๐ ตรวจสอบว่าปลดจากล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นายชัชภกร มาพิทักษ์ - [ ๑๗๑.๖.๗๓.๒๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๑๖:๑๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๙ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : บุศรินทร์ - [ ๑๗๑.๑๐๐.๑๖๘.๗๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๒๑:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๘ ชื่อในประกาศราชกิจจาฯ ผิด
ผู้ถาม : ธวัชชัย - [ ๑๗๑.๙๖.๑๗๖.๑๖๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๔๐:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๗ วันที่พิพากษาล้มฯ เป็นวันที่เท่าไร
ผู้ถาม : ธนศักย์ แสงอำพันธ์ - [ ๑๑๔.๑๐๙.๘๐.๑๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๑๕:๓๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๖ พรบ.คุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้ถาม : กฤษณะ - [ ๑๗๑.๙๖.๑๗๗.๒๔๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๓๓:๑๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : พลอยแสง - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๗:๔๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๔ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : Nuan - [ ๑๑๙.๗๖.๖๕.๕๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๒๑:๓๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๓ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : จันทรา อลัม - [ ๑๓๔.๑๙๖.๑๓๔.๕๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๕๖:๕๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๒ ปลดล้มละายหรือยัง
ผู้ถาม : จันทรา อลัม - [ ๑๓๔.๑๙๖.๑๓๔.๕๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๕๑:๔๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๑ วิธีตรวจสอบว่ากฎหมายใด ถูกยกเลิกไปแล้ว
ผู้ถาม : สุวีณา - [ ๑๘๒.๕๒.๕๘.๓๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๑๙:๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๐ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นางชนิษฏา สินธุชัย - [ ๑๑๘.๑๗๔.๙๙.๖๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑:๒๗:๒๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๙ คดีล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาวธนิตา ตังคธัช - [ ๖๑.๙๐.๒๘.๑๖๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๓๘:๒๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๘ พรบ.คุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้ถาม : กฤษณะ - [ ๑๗๑.๙๖.๑๗๗.๒๒๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๕๓:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๗ ตรวจสอบปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สุพัตร์ - [ ๑๑๐.๗๗.๒๐๓.๕๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๐:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๖ ตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ศิริรัตน์ - [ ๑๑๐.๑๖๘.๒๓๐.๑๐๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๔๐:๑๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๕ สอบถามบุคคลล้มละลาย ของนาย มานะ นัทธีประเสริฐ
ผู้ถาม : นายมานะ นัทธีประเสริฐ - [ ๑๑๐.๔๙.๒๕๑.๒๕๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๓:๑:๑๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๔ คำสั่งปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ปรีชา - [ ๒๒๓.๒๐๗.๔๑.๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๒๑:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๓ ขอทราบวันปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : น.ส.มนนิตา พูลมา - [ ๒๒๓.๒๐๔.๒๔๑.๒๒๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๕๓:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๒ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายปภพศักดิ์ ดีการ - [ ๑๑๐.๗๗.๒๒๑.๑๕๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๓๖:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นัฐอรินทร์ - [ ๑๗๑.๔.๒๔๘.๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๑๘:๑๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๐ จะลงประกาศคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่คะ
ผู้ถาม : นางปานจิตต์ ปัดถาวโร - [ ๑๑๐.๑๖๔.๑๗๗.๙๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๑๙:๔๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๙ ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล
ผู้ถาม : พ.ต.วิเศษ จำปาวงค์ - [ ๑๑๐.๑๖๔.๗๖.๒๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๑๖:๒๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายวิเชียร สุนทรวิภาต - [ ๑๗๑.๗.๗๑.๗๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๓๑:๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๗ ตรวจสอบรายชื่อปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เสวี นาคทอง - [ ๔๙.๔๙.๒๕๑.๑๘๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๕๒:๔๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๖ พิมพ์นามสกุลผิด
ผู้ถาม : สัญญา - [ ๒๐๒.๒๙.๘๖.๑๗๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๙:๔๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สุนันทา จิตสุขุมมงคล - [ ๑.๔๗.๖๘.๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๔:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๔ ปลดล็อกล้มละลาย
ผู้ถาม : พัฒนา บุญตาเพศ - [ ๑๗๑.๔.๑๑๐.๑๘๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๒:๒๐:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๓ ปลดคดีล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นางชนิษฏา สินธุชัย - [ ๑๑๘.๑๗๔.๑๒๖.๑๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๒๒:๕๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๒ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาว นฤมล สมานพงษ์ - [ ๕๘.๘.๑๕๕.๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑๙:๒๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๑ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : วัฒ - [ ๑.๑๗๙.๑๔๘.๗๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๑:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๐ ตรวจบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาว อัญชลี ตันจิตร์ - [ ๑๘๓.๘๙.๑๙๘.๑๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๐:๑๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายธนดล สุขุมินท - [ ๑๗๑.๙๖.๑๑๕.๙๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๓:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ธงชัย - [ ๑๑๔.๑๐๙.๖.๒๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๒๘:๒๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อัญชลี - [ ๒๗.๕๕.๒๑๑.๑๐๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๓:๒๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๖ ขอทราบข้อความในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ถาม : นายสุปรีชา สามโกเศศ - [ ๑๗๑.๗.๒๔๙.๑๗๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๓:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๕ ขอทราบข้อความในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ถาม : สุปรีชา สามโกเศศ - [ ๑๗๑.๗.๒๔๙.๒๑๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๕๓:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วิไล คงเพิ่มวงค์ - [ ๖๔.๒๓๓.๑๗๓.๒๔๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๕๓:๕๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๓ จะปลดล้มละลายเมื่อไหร่ครับ
ผู้ถาม : เล็ก - [ ๒๑๐.๑๕๙.๒๒๒.๒๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๕:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๒ เช็คล้มละลายนิติบุคคล
ผู้ถาม : อาร์ต - [ ๕๘.๙.๑๑๙.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๔:๕๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๑ เช็คล้มละลายนิติบุคคล
ผู้ถาม : อาร์ต - [ ๕๘.๙.๑๑๙.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๔:๕๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๐ วันถูกพิพากษาล้มละลาย
ผู้ถาม : สมชาย คล้ายบ้านกอก - [ ๑๐๑.๑๐๘.๒๕๕.๗๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๖:๕๓:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๙ วันถูกพิพากษาล้มละลาย
ผู้ถาม : สรวิชญ์ เปี่ยมธนพัฒน์ - [ ๑๗๑.๗.๑๒๔.๑๖๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๘:๑๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๘ หนังสือรับรองว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : รัชดา สมประสงค์ - [ ๒๗.๕๕.๑๗๓.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๓:๔๗:๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๗ ขอทราบเลขคดีเพื่อนำมาติดตามผล
ผู้ถาม : สมชาย คล้ายบ้านกอก - [ ๑๒๕.๒๕.๒๙.๖๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๕๐:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๖ หลุดจากการล้มละลายหรืยัง
ผู้ถาม : น.ส สาคร คำโสม - [ ๒๒๓.๒๕.๑๙๖.๑๒๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๓๕:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๕ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ถาม : นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์ - [ ๖๑.๑๙.๒๓๓.๒๐๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๔ ค้นหาประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่เจอครับ
ผู้ถาม : นายสุเกียรติ สุจิมงคล - [ ๑๐๖.๐.๒๑๐.๒๑๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๕๓:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๓ สอบถามอายุคดีความบุคคบล้มละลาย หมดอายุความปีไหน
ผู้ถาม : นายประทีป. สว่างประเสริฐ - [ ๒๗.๕๕.๑๐๙.๑๖๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๐:๒๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๒ สอบถามอายุคดีความบุคคบล้มละลาย หมดอายุความปีไหน
ผู้ถาม : นายประทีป. สว่างประเสริฐ - [ ๒๗.๕๕.๑๐๙.๑๖๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๐:๒๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ณัฐวุฒิ - [ ๑๒๔.๑๒๒.๒๕๐.๒๒๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๙:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติมีกี่ฉบับ
ผู้ถาม : แก้วกัญญา พองผลา - [ ๑.๔.๒๕๓.๒๒๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๓:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๑๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : คุณนิด - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๗๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๒๑:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๑๘ ประกาศเรื่องบุคคลไร้ความสามารถ
ผู้ถาม : นายชัยวัชร ชานนท์ - [ ๑.๔.๒๒๐.๑๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๒:๑๙:๔๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
หน้าที่ จากทั้งหมด 80 หน้า แสดงรายการที่ 7917 - 7818 จากข้อมูลทั้งหมด 7917 รายการ
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10   >>
คำถามด้านการบริการข้อมูล
ลำดับที่ เรื่อง