๗๘๙๓ อายุของคดีล้มละลาย
ผู้ถาม : ศรัณย์ธร หรือ สุวพักตร์ภรณ์ รัตนวราหะ - [ ๑๗๑.๙๖.๒๔๗.๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๓๔:๓๔ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๘๙๒ ปลดล้มละลายเมื่อไหร่ครับ
ผู้ถาม : หนุ่ย - [ ๑.๑.๒๓๒.๑๖๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๘:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายวัฒนา สายรัตนี - [ ๑๗๑.๙๖.๑๗๒.๒๔๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๔๕:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๙๐ ล้มละลาย
ผู้ถาม : อุษณีย์ - [ ๑.๒.๒๔๗.๑๗๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑:๔๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๙ สถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : คณิค - [ ๒๗.๑๔๕.๑๒๓.๑๑๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕๗:๕๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๘ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ผู้ถาม : worapot - [ ๕๘.๑๓๗.๑๒.๑๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๕๕:๔๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๘๘๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เสวี นาคทอง - [ ๔๙.๔๙.๒๕๐.๒๓๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๗:๔๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๖ ราชกิจจานุเบกษา พระราชยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล
ผู้ถาม : พ.ต.สุริยันต์ ไชยทองพันธ์ - [ ๑.๑.๒๔๖.๔๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๔๘:๓๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๕ ถ้าต้องการทราบประกาศผลการคัดเลือกเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูป
ผู้ถาม : สุธี สรรค์พฤกษ์สิน - [ ๒๗.๕๕.๙๘.๑๕๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๒๒:๑๑ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๘๘๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ยนทอง - [ ๑๒๔.๑๒๐.๑๔๘.๒๒๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๒๐:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๓ ราชกิจจานุเบกษา พระราชยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล
ผู้ถาม : พ.ต.สุริยันต์ ไชยทองพันธ์ - [ ๑.๑.๒๔๕.๒๑๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๕๗:๒๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๘๘๒ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ชารีฟ - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๑๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๒:๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สมพร - [ ๕๘.๑๑.๘๐.๑๒๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๓๗:๕๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๘๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : รินรดา เมืองจันทร์ - [ ๑๑๔.๑๐๙.๐.๒๐๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๕๐:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สุนันทา จิตสุขุมมงคล - [ ๑.๔๗.๓๙.๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๕๘:๒๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๘ ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล
ผู้ถาม : พ.ต.วิเศษ จำปาวงค์ - [ ๑๑๐.๑๖๔.๗๖.๒๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๔๓:๒๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๗ สอบถาม สถานะ ล้มละลาย
ผู้ถาม : มาตยา แก้วสีขาว - [ ๖๑.๑๙.๖๔.๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๑๔:๕๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๖ สอบถามสถานะ คดีแดงเลขที่498/2553
ผู้ถาม : ชาญณรงค์ - [ ๑๗๑.๑๐๐.๙๘.๑๕๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๕๖:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๕ ปลดล้ม อยากได้สำเนา
ผู้ถาม : อัญชลีพร - [ ๑๗๑.๔.๒๕๐.๑๐๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๔๑:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สุกัญญา - [ ๒๒๓.๒๐๕.๒๔๗.๒๐๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๓๔:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๓ ขอโทษครับผมหา ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีไม่ได้ครับ
ผู้ถาม : วิช - [ ๑๑๘.๑๗๔.๖.๑๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๒:๓๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๒ คดีแดงที่ 9598/2538
ผู้ถาม : สมพร - [ ๕๘.๘.๖.๒๔๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๕๑:๑๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๑ ปลดล้มละลายแล้วหรือยัง
ผู้ถาม : สหัสชัย เฉลิมพันธ์ - [ ๑๘๐.๑๘๐.๑๑๗.๑๕๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๕๐:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๗๐ ตรวจสอบว่าปลดจากล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นายชัชภกร มาพิทักษ์ - [ ๑๗๑.๖.๗๓.๒๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๑๖:๑๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๙ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : บุศรินทร์ - [ ๑๗๑.๑๐๐.๑๖๘.๗๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๒๑:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๘ ชื่อในประกาศราชกิจจาฯ ผิด
ผู้ถาม : ธวัชชัย - [ ๑๗๑.๙๖.๑๗๖.๑๖๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๔๐:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๗ วันที่พิพากษาล้มฯ เป็นวันที่เท่าไร
ผู้ถาม : ธนศักย์ แสงอำพันธ์ - [ ๑๑๔.๑๐๙.๘๐.๑๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๑๕:๓๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๖ พรบ.คุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้ถาม : กฤษณะ - [ ๑๗๑.๙๖.๑๗๗.๒๔๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๓๓:๑๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : พลอยแสง - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๗:๔๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๔ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : Nuan - [ ๑๑๙.๗๖.๖๕.๕๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๒๑:๓๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๓ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : จันทรา อลัม - [ ๑๓๔.๑๙๖.๑๓๔.๕๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๕๖:๕๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๒ ปลดล้มละายหรือยัง
ผู้ถาม : จันทรา อลัม - [ ๑๓๔.๑๙๖.๑๓๔.๕๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๕๑:๔๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๑ วิธีตรวจสอบว่ากฎหมายใด ถูกยกเลิกไปแล้ว
ผู้ถาม : สุวีณา - [ ๑๘๒.๕๒.๕๘.๓๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๑๙:๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๖๐ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นางชนิษฏา สินธุชัย - [ ๑๑๘.๑๗๔.๙๙.๖๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑:๒๗:๒๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๙ คดีล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาวธนิตา ตังคธัช - [ ๖๑.๙๐.๒๘.๑๖๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๓๘:๒๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๘ พรบ.คุณสมบัติพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้ถาม : กฤษณะ - [ ๑๗๑.๙๖.๑๗๗.๒๒๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๕๓:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๗ ตรวจสอบปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สุพัตร์ - [ ๑๑๐.๗๗.๒๐๓.๕๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๐:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๖ ตรวจสอบสถานะบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ศิริรัตน์ - [ ๑๑๐.๑๖๘.๒๓๐.๑๐๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๔๐:๑๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๕ สอบถามบุคคลล้มละลาย ของนาย มานะ นัทธีประเสริฐ
ผู้ถาม : นายมานะ นัทธีประเสริฐ - [ ๑๑๐.๔๙.๒๕๑.๒๕๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๓:๑:๑๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๔ คำสั่งปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ปรีชา - [ ๒๒๓.๒๐๗.๔๑.๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๒๑:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๓ ขอทราบวันปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : น.ส.มนนิตา พูลมา - [ ๒๒๓.๒๐๔.๒๔๑.๒๒๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๕๓:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๒ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายปภพศักดิ์ ดีการ - [ ๑๑๐.๗๗.๒๒๑.๑๕๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๓๖:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นัฐอรินทร์ - [ ๑๗๑.๔.๒๔๘.๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๑๘:๑๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๕๐ จะลงประกาศคำพิพากษาในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่คะ
ผู้ถาม : นางปานจิตต์ ปัดถาวโร - [ ๑๑๐.๑๖๔.๑๗๗.๙๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๑๙:๔๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๙ ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล
ผู้ถาม : พ.ต.วิเศษ จำปาวงค์ - [ ๑๑๐.๑๖๔.๗๖.๒๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๑๖:๒๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายวิเชียร สุนทรวิภาต - [ ๑๗๑.๗.๗๑.๗๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๓๑:๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๗ ตรวจสอบรายชื่อปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เสวี นาคทอง - [ ๔๙.๔๙.๒๕๑.๑๘๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๕๒:๔๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๖ พิมพ์นามสกุลผิด
ผู้ถาม : สัญญา - [ ๒๐๒.๒๙.๘๖.๑๗๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๙:๔๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สุนันทา จิตสุขุมมงคล - [ ๑.๔๗.๖๘.๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๔:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๔ ปลดล็อกล้มละลาย
ผู้ถาม : พัฒนา บุญตาเพศ - [ ๑๗๑.๔.๑๑๐.๑๘๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๒:๒๐:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๓ ปลดคดีล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นางชนิษฏา สินธุชัย - [ ๑๑๘.๑๗๔.๑๒๖.๑๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๒๒:๕๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๒ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาว นฤมล สมานพงษ์ - [ ๕๘.๘.๑๕๕.๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑๙:๒๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๑ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : วัฒ - [ ๑.๑๗๙.๑๔๘.๗๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๑:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๔๐ ตรวจบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาว อัญชลี ตันจิตร์ - [ ๑๘๓.๘๙.๑๙๘.๑๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๐:๑๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายธนดล สุขุมินท - [ ๑๗๑.๙๖.๑๑๕.๙๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๓:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ธงชัย - [ ๑๑๔.๑๐๙.๖.๒๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๒๘:๒๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อัญชลี - [ ๒๗.๕๕.๒๑๑.๑๐๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๓:๒๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๖ ขอทราบข้อความในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ถาม : นายสุปรีชา สามโกเศศ - [ ๑๗๑.๗.๒๔๙.๑๗๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๓:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๕ ขอทราบข้อความในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ถาม : สุปรีชา สามโกเศศ - [ ๑๗๑.๗.๒๔๙.๒๑๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๕๓:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วิไล คงเพิ่มวงค์ - [ ๖๔.๒๓๓.๑๗๓.๒๔๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๕๓:๕๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๓ จะปลดล้มละลายเมื่อไหร่ครับ
ผู้ถาม : เล็ก - [ ๒๑๐.๑๕๙.๒๒๒.๒๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๕:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๒ เช็คล้มละลายนิติบุคคล
ผู้ถาม : อาร์ต - [ ๕๘.๙.๑๑๙.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๔:๕๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๑ เช็คล้มละลายนิติบุคคล
ผู้ถาม : อาร์ต - [ ๕๘.๙.๑๑๙.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๔:๕๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๓๐ วันถูกพิพากษาล้มละลาย
ผู้ถาม : สมชาย คล้ายบ้านกอก - [ ๑๐๑.๑๐๘.๒๕๕.๗๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๖:๕๓:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๙ วันถูกพิพากษาล้มละลาย
ผู้ถาม : สรวิชญ์ เปี่ยมธนพัฒน์ - [ ๑๗๑.๗.๑๒๔.๑๖๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๘:๑๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๘ หนังสือรับรองว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : รัชดา สมประสงค์ - [ ๒๗.๕๕.๑๗๓.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๓:๔๗:๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๗ ขอทราบเลขคดีเพื่อนำมาติดตามผล
ผู้ถาม : สมชาย คล้ายบ้านกอก - [ ๑๒๕.๒๕.๒๙.๖๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๕๐:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๖ หลุดจากการล้มละลายหรืยัง
ผู้ถาม : น.ส สาคร คำโสม - [ ๒๒๓.๒๕.๑๙๖.๑๒๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๓๕:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๕ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ถาม : นายสหพัฒน์ ศรีลาพัฒน์ - [ ๖๑.๑๙.๒๓๓.๒๐๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๔ ค้นหาประกาศในราชกิจจานุเบกษาไม่เจอครับ
ผู้ถาม : นายสุเกียรติ สุจิมงคล - [ ๑๐๖.๐.๒๑๐.๒๑๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๕๓:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๓ สอบถามอายุคดีความบุคคบล้มละลาย หมดอายุความปีไหน
ผู้ถาม : นายประทีป. สว่างประเสริฐ - [ ๒๗.๕๕.๑๐๙.๑๖๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๐:๒๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๒ สอบถามอายุคดีความบุคคบล้มละลาย หมดอายุความปีไหน
ผู้ถาม : นายประทีป. สว่างประเสริฐ - [ ๒๗.๕๕.๑๐๙.๑๖๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๐:๒๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ณัฐวุฒิ - [ ๑๒๔.๑๒๒.๒๕๐.๒๒๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๙:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๒๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติมีกี่ฉบับ
ผู้ถาม : แก้วกัญญา พองผลา - [ ๑.๔.๒๕๓.๒๒๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๓:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๑๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : คุณนิด - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๗๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๒๑:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๑๘ ประกาศเรื่องบุคคลไร้ความสามารถ
ผู้ถาม : นายชัยวัชร ชานนท์ - [ ๑.๔.๒๒๐.๑๐๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๒:๑๙:๔๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๑๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ประสิทธิ์ โภคชนะ - [ ๑.๔๗.๒๓๑.๒๔๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๖:๑๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๑๖ สอบถามบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : สมชาย คล้ายบ้านกอก - [ ๑๘๐.๑๘๐.๑๓๔.๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๒:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๑๕ พรบ.ล้างมลทินล่าสุด
ผู้ถาม : จิรยุทธ์ - [ ๑.๑๐.๒๐๓.๑๔๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๖:๓๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๑๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เกษมสัณห์ นนท์วิศิษฐ์ - [ ๑๘๒.๕๓.๒๔๕.๒๐๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๔:๓๙:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๑๓ ไม่มีภาพ
ผู้ถาม : พิศณุ แสนพลกรัง - [ ๑๗๑.๑๐๑.๑๘๓.๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๓๙:๕๖ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๘๑๒ สอบถามบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : เสนาะนิจ - [ ๑๗๑.๑๐๑.๑๐๖.๑๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๓๕:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๑๑ เช็คบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : เสนาะนิจ - [ ๑๗๑.๑๐๑.๑๐๖.๑๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๓๓:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๑๐ สอบถามบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : จารุวรรณ นนทมิตร - [ ๑๗๑.๑๐๑.๑๐๖.๑๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๒๗:๓๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นพรัตน์ - [ ๑.๒๐.๔๕.๒๒๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๔๔:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เกษมสัณห์ นนท์วิศิษฐ์ - [ ๑๘๒.๕๓.๒๓๓.๑๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๖:๑๙:๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๗ วันปลดล้มคดีล้มละลายของนายพงศกร ใจสว่าง
ผู้ถาม : พงศกร ใจสว่าง - [ ๒๒๓.๒๗.๒๔๓.๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๕๒:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๖ สอบถามการปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วิริยา - [ ๒๗.๕๕.๑๕๖.๑๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๕:๒๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๕ การพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : สมบุญ อังคณาภักดี - [ ๔๙.๔๙.๒๕๐.๑๑๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๓๕:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เรืองยศ คำภักดี - [ ๖๑.๙๐.๑๒๑.๑๙๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๕๒:๓๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๓ การปลดล้มละลายของนางสาวสุขธัญญาพัชร์ เศวตพัชร***ล
ผู้ถาม : นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร - [ ๒๐๓.๒๐๙.๑๑๗.๑๓๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๐:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๒ ประกาศปลดล้มละลายในราชกิจจาหรือยังครับ
ผู้ถาม : ภูมิพัฒน์ - [ ๑๗๑.๑๐๐.๕๖.๗๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๒:๕๗:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๑ ปลดจากบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : คุณ อัครเทพ - [ ๒๗.๕๕.๑๓๐.๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๑๗:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : somsak - [ ๑๗๑.๖.๑๗๗.๖๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๔๗:๑๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๙ ปลดล้มละลายแล้วยัง
ผู้ถาม : สุทธิพงศ์ - [ ๔๙.๒๓๗.๖.๖๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๙:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๘ บุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ชาญชัย เกิดบุญ - [ ๒๗.๕๕.๑๕๘.๗๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒:๕๖:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๗ เรื่องไปถึงไหนแล้ว ล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นวลจันทร์ อุดม - [ ๑๘๒.๕๒.๔๔.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๒๖:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๖ ปลดจากล้มละลาย
ผู้ถาม : ชำานาญ ทรัพย์เพิ่มพูล - [ ๑๘๒.๕๒.๔๔.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๔๒:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๕ ปลดจากการล้มละลาย
ผู้ถาม : ชมนาด ศรีพลากิจ - [ ๑๘๐.๑๘๓.๕๖.๓๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๑๑:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๔ ช่วยตรวจสอบข้อมูลให้หน่อยครับ
ผู้ถาม : ดิษ - [ ๑.๒.๒๐๓.๑๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๒๔:๔๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
หน้าที่ จากทั้งหมด 79 หน้า แสดงรายการที่ 7893 - 7794 จากข้อมูลทั้งหมด 7893 รายการ
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10   >>
คำถามด้านการบริการข้อมูล
ลำดับที่ เรื่อง