๗๘๐๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นพรัตน์ - [ ๑.๒๐.๔๕.๒๒๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๔๔:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เกษมสัณห์ นนท์วิศิษฐ์ - [ ๑๘๒.๕๓.๒๓๓.๑๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๖:๑๙:๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๗ วันปลดล้มคดีล้มละลายของนายพงศกร ใจสว่าง
ผู้ถาม : พงศกร ใจสว่าง - [ ๒๒๓.๒๗.๒๔๓.๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๕๒:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๖ สอบถามการปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วิริยา - [ ๒๗.๕๕.๑๕๖.๑๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๕:๒๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๕ การพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : สมบุญ อังคณาภักดี - [ ๔๙.๔๙.๒๕๐.๑๑๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๓๕:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เรืองยศ คำภักดี - [ ๖๑.๙๐.๑๒๑.๑๙๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๕๒:๓๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๓ การปลดล้มละลายของนางสาวสุขธัญญาพัชร์ เศวตพัชร***ล
ผู้ถาม : นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร - [ ๒๐๓.๒๐๙.๑๑๗.๑๓๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๐:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๒ ประกาศปลดล้มละลายในราชกิจจาหรือยังครับ
ผู้ถาม : ภูมิพัฒน์ - [ ๑๗๑.๑๐๐.๕๖.๗๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๒:๕๗:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๑ ปลดจากบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : คุณ อัครเทพ - [ ๒๗.๕๕.๑๓๐.๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๑๗:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๘๐๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : somsak - [ ๑๗๑.๖.๑๗๗.๖๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๔๗:๑๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๙ ปลดล้มละลายแล้วยัง
ผู้ถาม : สุทธิพงศ์ - [ ๔๙.๒๓๗.๖.๖๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๙:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๘ บุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ชาญชัย เกิดบุญ - [ ๒๗.๕๕.๑๕๘.๗๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒:๕๖:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๗ เรื่องไปถึงไหนแล้ว ล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นวลจันทร์ อุดม - [ ๑๘๒.๕๒.๔๔.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๒๖:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๖ ปลดจากล้มละลาย
ผู้ถาม : ชำานาญ ทรัพย์เพิ่มพูล - [ ๑๘๒.๕๒.๔๔.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๔๒:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๕ ปลดจากการล้มละลาย
ผู้ถาม : ชมนาด ศรีพลากิจ - [ ๑๘๐.๑๘๓.๕๖.๓๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๑๑:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๔ ช่วยตรวจสอบข้อมูลให้หน่อยครับ
ผู้ถาม : ดิษ - [ ๑.๒.๒๐๓.๑๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๒๔:๔๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๓ ช่วยตรวจสอบข้อมูลให้หน่อยครับ
ผู้ถาม : ดิษ - [ ๑.๒.๒๐๓.๑๙๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๒๒:๒๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๒ อยากทราบว่าปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : กิ่งแก้ว - [ ๑.๔๖.๖๙.๑๙๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๔๖:๕๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : เรืองยศ คำภักดี - [ ๑๗๑.๙๗.๐.๑๔๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๗:๔๓:๓๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๙๐ ปลดล้มลาย
ผู้ถาม : เบญพร - [ ๑๒๕.๒๖.๓๑.๒๓๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๔๖:๔๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๘๙ แจ้งเรื่องลงประกาศในลิงค์ผิดค่ะ
ผู้ถาม : nuch - [ ๒๑๐.๒๔๖.๑๔๘.๑๑๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๔๒:๑๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๘๘ การปลดจากล้มละลาย
ผู้ถาม : เอก รอดพิมพ์ - [ ๔๙.๒๓๐.๒๐๐.๑๘๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๑:๓๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๘๗ เวลาทวีคูณ
ผู้ถาม : นางอภิญญา พิมพะ - [ ๑๑๕.๓๑.๑๕๓.๒๑๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๒๕:๓๖ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๗๘๖ อยากทราบสถานะการล้มละลาย
ผู้ถาม : นงนภัส ธนสินธีรชาติ - [ ๑๐๑.๑๐๘.๕๖.๑๖๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๔๐:๑๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๘๕ ขนิษฐา คณินคิรากร ปลดล้มละลายหรือยังค่ะ
ผู้ถาม : ขนิษฐา คณินคิรากร - [ ๑๓๔.๑๙๖.๑๓๐.๔๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๓๑:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๘๔ อยากทราบว่าปลดล็อคล้มละลายหรือยังค่ะ
ผู้ถาม : วาสนา จันทรวรานนท์ - [ ๑๗๑.๙๖.๑๘๒.๒๑๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๑:๕๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๘๓ สอบถามสถานะการปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : พศิน - [ ๒๐๓.๑๔๖.๑๒๔.๙๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๔:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๘๒ การค้นหาราชกิจจา กรณีทายาทผู้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ ทำบัตรฯ ทายาท
ผู้ถาม : ทศพร พรสินทวีวัฒน์ - [ ๑๑๕.๓๑.๑๕๓.๒๑๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๗:๔ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๗๘๑ มีข้อสงสัยเรื่องศักราช
ผู้ถาม : จินตนา - [ ๕๘.๑๑.๒๑.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๓:๒๑:๑๔ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๗๘๐ สอบถามการปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : โจ - [ ๒๑๐.๕๐.๙.๑๔๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕๙:๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๗๙ ปลดจากล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : นางสาวกาญจนา โชคไพบูลย์ - [ ๑๑๘.๑๗๔.๑๐๗.๑๑๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๑๘:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๗๘ ล้มละลายวันไหน และตอน
ผู้ถาม : ปิยมาวดี - [ ๑๒๕.๒๔.๖๔.๑๓๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓:๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๗๗ ล้มละลายวันไหน และตอนนี้ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จิรพฤทธิ์ - [ ๑๒๕.๒๔.๖๔.๑๓๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๘:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๗๖ ขอทราบปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ชาญยุทธ - [ ๑.๑๐.๒๐๕.๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๒๒:๔๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๗๕ ปลดล้มละลายหรือยังค่ะ
ผู้ถาม : บริพัตร - [ ๑๒๕.๒๖.๒๓.๑๘๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๕๒:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๗๔ ปลดล้มละลายหรือยังครับผม
ผู้ถาม : สราวุธ - [ ๑๐๗.๑๕๘.๒๓๖.๑๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๒:๒๙:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๗๓ นายชินวัฒน์ กรสวัสดิ์ เลขประจำตัวประชาชน 3110401205707 ปลดล้มละลายหรือยังค่ะ
ผู้ถาม : นางสาวสุดาพร กิดาการก้องสกุล - [ ๖๔.๒๓๓.๑๗๓.๒๓๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๔๗:๓๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๗๒ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สัญชัย - [ ๕๘.๑๓๗.๙๖.๒๕๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๔:๔๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๗๑ การปฏิบัติเมื่อรายชื่อได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ถาม : ว่าที่ร้อยตรีพรสวรรค์ อยู่เย็นสุขใจ - [ ๒๗.๕๕.๑๒๘.๑๑๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๑:๕๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๗๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาวโสภา จันคาด - [ ๑๒๕.๒๗.๑๑๗.๑๕๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๑:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๖๙ ปลดล้มละลาบ
ผู้ถาม : พิโชค โกวิทนิวัติสัย - [ ๒๗.๕๕.๑๐๐.๒๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๐:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๖๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : bojee - [ ๑๐๑.๑๐๘.๑๙๙.๔๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๙:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๖๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ธนาภรณ์ - [ ๑๘๒.๕๒.๓๙.๑๕๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๓:๑๐:๕๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๖๖ บุคคลล้มละลาย,บุคคลเดียวกันหรือปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : กาญจนา - [ ๕๘.๑๓๗.๑๔๑.๑๘๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๒๒:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๖๕ ปลดล้าละลาย
ผู้ถาม : สุรชัย แซ่เล้า - [ ๒๒๓.๒๐๔.๒๔๗.๒๓๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๔๓:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๖๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายมงคลชน วงศ์ไชยเสรี - [ ๑๓๔.๑๙๖.๒๔๕.๓๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๑๙:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๖๓ นางสาว นวลจันทร์ อุดม ปลดจากล้มละลายแล้วหรือยัง
ผู้ถาม : นางสาว นวลจันทร์ อุดม - [ ๑๘๐.๑๘๐.๖๘.๒๐๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๓:๐:๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๖๒ บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกชั้น4เลื่อนเป็นชั้น3ได้ใหม
ผู้ถาม : กิตติภูมิ ธรรมชาติ - [ ๑๘๒.๕๒.๖.๑๒๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๓๑:๔๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๖๑ พรบ.มหาวิทยาลัยในกำกับ
ผู้ถาม : ไตรชาติ - [ ๒๐๓.๑๑๓.๑๒๐.๓๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๔๑:๓๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๖๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นัฐอรินทร์ - [ ๑.๔๗.๑๓๓.๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๒๕:๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๕๙ ปลดล้มละลายแล้วหรือยังครับ
ผู้ถาม : นิตย์ - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๖๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๘:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๕๘ นางสาวสุขธัญญาพัชร์ เศวตพัชร***ล ชื่อเดิมนางสาวลัดดา แก้วส่องศึก พ้นจากล้มละลาย แล้วหรือยัง
ผู้ถาม : นางสาวดวงพร บริรักษ์ศุภกร - [ ๒๐๓.๒๐๙.๑๑๗.๑๓๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๕๙:๓๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๕๗ คำสั่งศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ผู้ถาม : เบญจพัชร์ โอวาทกา - [ ๑๑๘.๑๗๔.๑๘๐.๑๖๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๔๖:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๕๖ แผนที่แนบท้ายประกาศฯ น่าจะผิด
ผู้ถาม : อัจฉรา - [ ๕๘.๑๘๑.๑๔๓.๑๖๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๗:๓๘ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๗๕๕ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : รวีวรรณ - [ ๒๒๓.๒๐๔.๒๔๘.๒๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๘:๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๕๔ อยากทราบการปลดล้มละลายของนางสาวกันธิชา จันทร์อยู่
ผู้ถาม : กิ่งไผ่ สีห์ศุภางค์ - [ ๑๗๑.๙๗.๑๖๓.๓๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๓:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๕๓ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : รติยา - [ ๑๑๐.๑๖๘.๙๖.๖๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔:๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๕๒ ปลดจากการล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : สมชาย มานะสมบูรณ์พันธ์ - [ ๒๒๓.๒๐๗.๑๙๖.๒๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐:๑๓:๕๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๕๑ ประตูหน้าต่างไวนิล แบบ UPVC มีกำหนดในราชกิจจานุเบกษาไหมคะ
ผู้ถาม : อรณัญช์ - [ ๕๘.๘.๑๕๓.๑๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๓๕:๔๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๕๐ ขอทราบการปลดล้มละลายของนางสุภาภรณ์ วงศ์พรหม
ผู้ถาม : นายพงศ์ธร ปรีชาเดช - [ ๒๐๓.๑๔๔.๑๔๔.๑๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๑๓:๔๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๔๙ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : บุญธรรม สุดสมัย - [ ๕๘.๘.๑๕๔.๑๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๐:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๔๘ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : บุณธรรม สุดสมัย - [ ๕๘.๘.๑๕๔.๑๐๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๕๖:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๔๗ ข้อมูล
ผู้ถาม : พนิดา - [ ๑๓๔.๑๙๖.๒๑๒.๒๓๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๕๑:๓๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๔๖ ปลดล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : สุพจน์ - [ ๑๒๕.๒๖.๒๕.๑๕๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๒๖:๓๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๔๕ ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน
ผู้ถาม : นายสมโภชร์ สุภาพ - [ ๑.๑๐.๒๕๔.๓๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๕๕:๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๔๔ พรบ.มาตรฐานพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้ถาม : สมศักดิ์ - [ ๒๐๒.๕๗.๑๔๙.๘๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๕๐:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๔๓ พรบ.พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้ถาม : สมศักดิ์ - [ ๒๐๒.๕๗.๑๔๙.๘๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๓๒:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๔๒ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายชัยพร วิขขาวุธ - [ ๕๘.๑๑.๗๓.๖๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๓๙:๒๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๔๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ฐิตารีย์ - [ ๑๔.๒๐๗.๑๘๕.๑๐๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๔๗:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๔๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : กนต์ธีร์ - [ ๑๒๕.๒๖.๒๒๖.๗๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๘:๑๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๓๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ฐิตารีย์ - [ ๑๔.๒๐๗.๑๕๐.๒๔๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๒:๕๘:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๓๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จุฑรภรณ์ - [ ๔๙.๒๓๐.๑๕๑.๕๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๒๙:๕๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๓๗ ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน
ผู้ถาม : นายสมโภชร์ สุภาพ - [ ๑.๑๐.๒๕๔.๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๒๙:๔๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๓๖ ปลดล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : นาย ศุภชัย ไทยถาวร - [ ๔๙.๒๓๐.๗๑.๑๔๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๕๖:๑๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๓๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายขจรศักดิ์ โสมภีร์ - [ ๑๗๑.๑๐๐.๙.๖๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๖:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๓๔ ปลดจากล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : คมน์ งามขำ - [ ๑.๔๖.๑๐๙.๑๕๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๔๐:๔๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๓๓ ประกาศจัดตั้งหมู่บ้าน
ผู้ถาม : นายสมโภชร์ สุภาพ - [ ๑.๑๐.๒๕๔.๔๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๘:๕๑ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๗๓๒ ไม่มีภาพ
ผู้ถาม : พิศณุ แสนพลกรัง - [ ๑๗๑.๑๐๑.๑๘๓.๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๔๑:๕๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๓๑ ครบอายุความล้มละลายแล้วหรือยัง ปลดล้มละลายได้หรือยัง
ผู้ถาม : วีระศักดิ์ ประสานนิล - [ ๑๓๔.๑๙๖.๘๔.๑๕๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๓๕:๒๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๓๐ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ถาม : วิรุฬ - [ ๑.๔๖.๑๙๗.๒๕๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๒๘:๔๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๒๙ กรมบังคับคดีอนุญาติออกนอกประเทศแล้ว กลับเกินกำหนดจะเป็นไรไม๊ครับ และเกินอายุวันครบล้มละลาย
ผู้ถาม : วีระศักดิ์ ประสานนิล - [ ๑๓๔.๑๙๖.๘๔.๑๕๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๒๘:๓๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๒๘ ปลดล้มละลายเมื่อไหร่
ผู้ถาม : นายทวีโชค ศรีวุฒิวงศ์ - [ ๑๗๑.๙๖.๑๗๓.๗๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๓๖:๓๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๒๗ คำสั่งปลดจากคดีล้มละลาย
ผู้ถาม : นายทวีทรัพย์ ชู***ล - [ ๑๘๓.๘๙.๖๑.๑๓๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๕๑:๕๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๒๖ อยากทราบเรื่องไปถึงไหนครับ
ผู้ถาม : สุรยุทธ - [ ๑๗๑.๙๖.๑๘๓.๑๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๒๗:๔๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๒๕ ปลดคดีล้มละลาย
ผู้ถาม : สุภัทรา - [ ๑๒๔.๑๒๒.๒๒๙.๑๕๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๔๗:๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๒๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วรีรัตน์ - [ ๑๗๑.๙๙.๒.๔๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๒๐:๓๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๒๓ หาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ไม่เจอ
ผู้ถาม : ธนายุทธ หงษ์โง่น - [ ๑.๔.๑๙๑.๙๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๑:๔๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๒๒ หาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
ผู้ถาม : ธนายุทธ หงษ์โง่น - [ ๑.๔.๑๙๑.๙๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๕:๓๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๒๑ ไม่มีภาพ
ผู้ถาม : พิศณุ แสนพลกรัง - [ ๑๗๑.๑๐๑.๑๘๓.๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๔๖:๔๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๗๒๐ แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตต์ปลอดภัยในราชการทหารแห่งจังหวัดทหารบกกรุงเทพฯ ในท้องที่อำเภอดุสิตและอำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร พุทธศักราช ๒๔๘๔
ผู้ถาม : พัชรี - [ ๒๐๓.๑๑๔.๑๒๒.๒๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๘:๑๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๑๙ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาวสาวิตรี แก้วเพชร - [ ๑.๔๗.๑๓๗.๑๖๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๒:๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๑๘ คำสั่งปลดจากการล้มละลาย
ผู้ถาม : มงคล - [ ๒๐๓.๑๑๔.๑๒๒.๒๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๔:๕๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๑๗ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : พัชรวรรณ วงศ์สุวรรณ - [ ๖๑.๑๙.๕๑.๑๕๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕๘:๑๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๑๖ เครื่องราชฯ
ผู้ถาม : ณิชภชา พรมขันธ์ - [ ๑๐๑.๕๑.๘๐.๑๒๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๔๕:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๑๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : มานิตย์ - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๖๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๕๖:๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๑๔ การแต่งตั้งศุนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
ผู้ถาม : ฉันทนา เกิงฝาก - [ ๑๑๙.๔๖.๑๗๖.๒๒๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๘:๒๓ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๗๑๓ หาแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปลอดภัยในราชการทหารไม่เจอ
ผู้ถาม : พัชรี - [ ๒๐๓.๑๑๔.๑๒๒.๒๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๒:๓๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๑๒ นายสนอง ทองบุญเรือง บัตรประชาชนเลขที่ 3-9404-00049-62-3 เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : เบญจพัชร์ โอวาทกา - [ ๑๑๘.๑๗๕.๒๒๙.๑๒๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๕๗:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๑๑ ได้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : สิดาพันธ์ เสี่ยงบุญ - [ ๔๙.๒๓๐.๑๐๖.๒๓๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๒๕:๓๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๗๑๐ ล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสาว พรพัดชา อัศวหยก - [ ๑๗๑.๙๖.๑๗๖.๑๕๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๑๒:๔๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
หน้าที่ จากทั้งหมด 79 หน้า แสดงรายการที่ 7809 - 7710 จากข้อมูลทั้งหมด 7809 รายการ
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10   >>
คำถามด้านการบริการข้อมูล
ลำดับที่ เรื่อง