๘๐๐๒ อยากทราบว่าได้ปลดจากล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : อำนาจ สุภาพสวัสดิ์ - [ ๑๑๐.๗๗.๒๑๙.๑๔๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๑๕:๑๐ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๐๐๑ คดี ผบ.161/2555
ผู้ถาม : ทิวากาล - [ ๑๑๘.๑๗๔.๑๔๕.๒๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๘:๕๓ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๘๐๐๐ คดีล้มละลาย
ผู้ถาม : ณัทพงศ์ คุณธำรงกุล - [ ๑๘๐.๑๘๓.๑๙.๖๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๒๕:๔๓ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๙ อยากทราบว่าขณะนี้พ้นจากการล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นายเชษฐา สุขประเสริฐ - [ ๒๐๒.๒๙.๕.๗๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๒:๓๒ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ชุติเดช - [ ๑๑๐.๑๖๘.๒๔๖.๑๖๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๕:๓๐ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ชุติเดช - [ ๑๑๐.๑๖๘.๒๔๖.๑๖๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๒๙:๓๔ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๖ ขอทราบว่าขณะนี้พ้นจากการล้มละลายแล้วหรือยัง
ผู้ถาม : น.ส.ดวงพร(ชฎาพร) บัวศรี - [ ๑๘๒.๕๒.๔๖.๔๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๔๔:๕๑ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๕ ล้างประวัติลูกหนี้แบล็คลิสต์
ผู้ถาม : มัณทนา - [ ๑๑๐.๑๖๔.๑๘๙.๙๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๑๖:๓๙ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๔ มีชื่อล้างประวัติจิรวดี แก้ยอดไม่
ผู้ถาม : จิรวดี แก้วยอด - [ ๑.๔๗.๓๗.๒๒๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๑๐:๔๑ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๙๓ ขอรายละเ***ยดคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย
ผู้ถาม : ชวชาติ นัยนะแพทย์ - [ ๑๗๑.๖.๑๖๗.๕๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๓:๕๓:๔๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๙๒ ตรวจสอบสถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : ณัฐพร - [ ๑๗๑.๖.๑๓๓.๖๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๓๐:๑๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๙๑ คดีล้มละลาย
ผู้ถาม : ณัทพงศ์ คุณธำรงกุล - [ ๑๘๐.๑๘๓.๗๑.๒๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๕๙:๔๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๙๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ผุสดี กัลยาณปยุต - [ ๑๗๑.๙๖.๑๘๔.๑๕๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๐:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๙ อยากทราบว่าประกาศเป็นบุคคลล้มละลายหรือยังคะ
ผู้ถาม : มณฑาทิพย์ - [ ๑๘๓.๘๙.๑๔๙.๖๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๕๙:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สมศักดิ์ - [ ๒๗.๑๓๐.๗๕.๘๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๑๖:๑๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๗ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : นางสาวทิวากาล อุตส่าห์ - [ ๒๗.๕๕.๑๕๖.๒๔๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๕๓:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๖ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม?
ผู้ถาม : ชวชาติ นัยนะแพทย์ - [ ๑๗๑.๖.๑๖๗.๕๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๕:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๕ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม?
ผู้ถาม : ชวชาติ นัยนะแพทย์ - [ ๑๗๑.๖.๑๖๗.๕๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๖:๒๒:๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๔ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : ณัฐนิชา บัวทอง - [ ๒๗.๕๕.๓๘.๗๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๕๓:๕๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๓ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วิชาดา ธนะชัยขันธ์ - [ ๗๘.๖๘.๙๕.๒๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๔๑:๕๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๒ ระยะเวลากี่ปีที่จะปลดจากการล้มละลาย
ผู้ถาม : สมชาย คล้ายบ้านกอก - [ ๑๐๑.๑๐๘.๑๔๙.๑๖๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๕๖:๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๑ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อัทธานีย์ วังเลอสรวง - [ ๒๗.๕๕.๑๕๕.๑๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๒๙:๑๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๘๐ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ผู้ถาม : นายวรพจน์ มณีโชติ - [ ๕๘.๑๓๗.๑๒.๑๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๖:๕๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๙ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : จุติ ยุติธรรมธร - [ ๕๘.๑๓๗.๒๓.๒๑๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๒๔:๔๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : มานิตย์ - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๔๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๒๘:๒๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๗ ขอทราบว่าขณะนี้พ้นจากการล้มละลายหรือไหม
ผู้ถาม : น.ส.ดวงพร(ชฏาพร) บัวศรี - [ ๑.๐.๑๗๐.๗๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๓๑:๓๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ณรงค์ คิดสนอง - [ ๑๑๐.๑๖๔.๑๖๗.๒๔๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒:๓๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นิติ บุญศิริ - [ ๒๒๓.๒๐๕.๒๕๑.๓๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๐:๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๔ ชื่อ อัญชลีพร เครือสาร มีรายชื่อถูกฟ้องล้มละลายหรือยังคะ
ผู้ถาม : อัญชลีพร - [ ๑๐๙.๘๗.๘๓.๑๕๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕๓:๑๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๓ ปลดล้มละลายแล้วหรือยังครับ
ผู้ถาม : Boon - [ ๒๐๒.๒๙.๘๓.๑๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๗:๒๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๒ ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย
ผู้ถาม : เอนก - [ ๕๘.๘.๑๕๑.๒๑๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๐:๒๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๑ ขอไฟล์ PDF เอกสารการปลดจากบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : สิรพัธน์ - [ ๒๗.๑๔๕.๔๘.๗๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๐:๔๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๗๐ ปลดล้มละลายแล้ว ทำธุรกรรมได้หรือไม่
ผู้ถาม : สิรพัธน์ - [ ๒๗.๑๔๕.๔๘.๗๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕๔:๑๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๙ ตรวจสอบรายชื่อฟ้องล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : อัญชลีพร เครือสาร - [ ๙๕.๖๙.๒๔๙.๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๗:๒๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๘ สอบถามการปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อันนา - [ ๒๑๐.๕๐.๙.๑๔๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๗:๑๑:๕๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๗ สอบถามสถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : เมย์ - [ ๑๐๑.๑๐๙.๕๓.๑๘๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๒๔:๔๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๖ ครวจสอบสถานะบุคคลล้มละลาย ฯ
ผู้ถาม : บรรเจิด ศิวะกฤษณะกุล - [ ๒๒๓.๒๐๔.๒๔๘.๒๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๑๓:๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๕ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ผู้ถาม : ดุจดรินทร์ - [ ๒๐๓.๑๔๖.๑๔๘.๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๒๑:๓๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๔ ตรวจสอบว่าปลดล้มละลายเเล้วหรือยังคับ
ผู้ถาม : นายณัฐพงศ์ ศิวะกฤษณะกุล - [ ๒๒๓.๒๐๔.๒๔๘.๒๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๔๖:๕๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๓ ตรวจสอบว่าปลดล้มละลายเเล้วหรือยังค่ะ
ผู้ถาม : ปรีณาวรรณ รัตนานุภาพ - [ ๒๐๓.๑๕๒.๒๔.๑๓๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๓๖:๑๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๒ กี่ปีถึงจะปลดจากคดีล้มละลาย
ผู้ถาม : สมชาย คล้ายบ้านกอก - [ ๑๐๑.๑๐๘.๑๐๔.๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๔๖:๕๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๑ การขอเดินทางไปต่างประเทศ
ผู้ถาม : สมชาย คล้ายบ้านกอก - [ ๑๐๑.๑๐๘.๑๐๔.๑๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๓๙:๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๖๐ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : น.ส.กวิตา พุ่มสนธิ์ - [ ๑๑๐.๗๘.๑๘๕.๑๘๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๑๕:๕๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๙ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วีรยุทธ์ - [ ๑๗๑.๕.๒๔๙.๑๙๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๑๗:๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วรัทภพ - [ ๒๗.๑๓๐.๘๔.๑๔๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๑๖:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๗ ค่าธรรมเนียมจดจำนอง
ผู้ถาม : kaew - [ ๑๑๙.๔๖.๑๔๕.๕๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๔๕:๔๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๖ ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
ผู้ถาม : นางทิชา หะลันดา - [ ๑.๑๗๙.๑๔๑.๖๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๗:๓๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๕ ตรวจสอบการล้มละลาย
ผู้ถาม : ดุจดรินทร์ - [ ๒๐๓.๑๔๖.๑๔๘.๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๓:๔๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : โพพิพัฒน์ - [ ๕๘.๘.๒๑๑.๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๙:๑๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๓ ยกเลิกล้มละลาย
ผู้ถาม : อัมพร พลอยอยู่ดี - [ ๑๑๐.๑๗๐.๑๔๙.๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๓๓:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๒ ราชกิจจาเครื่องราช
ผู้ถาม : จ.ส.อ.นพรัตน์ จันทร์จำรัส - [ ๑๘๒.๕๓.๑๒๒.๑๑๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๕๖:๑๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วาสนา - [ ๑๗๑.๙๙.๘๗.๒๓๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๒๖:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๕๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : วลัยวรรณ - [ ๑๗๑.๖.๙๑.๒๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๓๖:๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๙ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทุกฉบับสามารถดูได้จากไหนครับ
ผู้ถาม : จิรัต - [ ๑๗๑.๑๐๑.๒๑๙.๑๗๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๗:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๘ การปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อัทธานีย์ วังเลอสรวง - [ ๒๗.๕๕.๑๓๓.๓๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๓๐:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๗ สอบถามรายชื่อปลดออกจากบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ปวีณา เปรมพจน์วัฒนา - [ ๕๘.๙.๑๔๘.๑๐๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๒:๒๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๖ ปลดล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : สุเทพ - [ ๑.๑.๒๕๐.๑๔๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๙:๔๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๕ ปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : เอกรินทร์ บุนนาค - [ ๑๔.๒๐๗.๒๔๔.๑๔๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๓๒:๓๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : sleep - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๖๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๘:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๓ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางสุมลฑา ศรีดาคำ - [ ๑๒๔.๑๒๒.๑๙๒.๑๗๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๓๐:๒๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๒ ปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : ธัญญ์รวี - [ ๒๗.๕๕.๙๐.๔๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๓:๕๐ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๔๑ ปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : ธัญญ์รวี - [ ๒๗.๕๕.๙๐.๔๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๓:๔๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๔๐ พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2558
ผู้ถาม : นายบุญช่วย จันทร์เพ็ญแสง - [ ๑๗๑.๗.๘๓.๒๔๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๓๒:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๙ ปลดล้มละลายหรือยัง
ผู้ถาม : นางสาวสิริกาญจน์ ธนาภานุพัชร์ - [ ๒๗.๕๕.๑๓๒.๑๓๙ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๔:๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๘ รายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ
ผู้ถาม : นางวันเพ็ญ นนทะชัย - [ ๒๒๓.๒๐๕.๒๔๖.๑๔๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๒๓:๒๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๗ ปลดจากล้มละลายหรือยังครับ
ผู้ถาม : ศิวพงศ์ - [ ๒๒๓.๒๐๖.๑๖๗.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๑๔:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๖ ปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : ธัญญ์รวี - [ ๒๗.๕๕.๑๖๒.๑๐๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๙:๒๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๕ ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย
ผู้ถาม : ธัญญ์รวี พรวัฒนะธนาศิริ - [ ๒๗.๕๕.๑๖๒.๑๐๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๔:๑๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๔ บุคคลไร้ความสามารถ
ผู้ถาม : จริยาภรณ์ - [ ๕๘.๘.๑๔๘.๑๘๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๓๐:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๓ นันทนา เปี่ยมบรรจง
ผู้ถาม : ช่อผกา - [ ๒๐๒.๖๐.๒๐๓.๑๗๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๔๑:๕๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๒ เพรียญจักรพรรดิมาลา สพฐ. ปี 2557
ผู้ถาม : ถนอม หลุมทอง - [ ๒๐๓.๑๗๒.๒๐๑.๑๙๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒๔:๓๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ธนกร - [ ๒๐๒.๑๒.๑๑๘.๖๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๙:๔๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๓๐ ปลดล้มละลายแล้วหรือไม่
ผู้ถาม : นายพลกฤษณ์ ภูตีกา - [ ๑๘๐.๑๘๓.๑๒๗.๖๕ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘:๔๒:๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๙ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางรุ่งนภา เดชะดี - [ ๑๒๒.๑๕๕.๑๓๔.๑๗๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๑๖:๓๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นางรุ่งนภา เดชะดี - [ ๑๒๒.๑๕๕.๑๓๔.๑๗๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๑๖:๓๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๗ สถานะล้มละลาย
ผู้ถาม : คณิค - [ ๒๗.๑๔๕.๑๒๓.๑๑๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๓๓:๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายวิเชียร สุนทรวิภาต - [ ๑๗๑.๗.๑๘๐.๑๐๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๓:๕๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๕ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : สมพร จำเริญวัย - [ ๑๑๐.๗๗.๒๑๑.๑๘๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๑๒:๓๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : สรัล สันติวราง***ร (บุตรชาย) - [ ๑๔.๒๐๗.๑๕๐.๙๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๕๙:๒๔ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๓ อยากทราบว่าเครื่องราชย์ที่ขอไป ได้รับการประกาศหรือยัง ครับ
ผู้ถาม : นายธีรพงษ์ สินโพธิ์ - [ ๒๒๓.๒๐๖.๒๑.๑๘๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๕๗:๒๘ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๒ คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ผู้ถาม : เบญจพัชร์ โอวาทกา - [ ๑๑๓.๕๓.๗๔.๗๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๖:๑๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๑ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายภคินทร์ กาญจนจันทร์ - [ ๔๙.๔๙.๒๕๐.๒๐๘ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๒๓:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๒๐ ตรวจสอบเรื่องปลดล้มลาย
ผู้ถาม : นายธัชกฤช ฤทธิทิศ(บุตรชาย) - [ ๒๗.๕๕.๑๗๕.๑๑๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๓๕:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๙ ล้มละลายอยู่แล้วและมีการฟ้องล้มละลาย***ก
ผู้ถาม : นายศักดิ์ชาย เพ็งไธสง - [ ๑๒๔.๑๒๒.๔๔.๒๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๑๒:๓๓ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๘ การตรวจสอบใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ
ผู้ถาม : สุทธิกานต์ - [ ๑๑๔.๑๐๙.๑๘๗.๑๕๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๒:๑๗ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๗ เอกสารปลดล้มละลายออกให้แล้ว แต่ในระบบยังไม่ได้ปลด จะเช็คได้อย่างไรว่าปลดแล้วคะ
ผู้ถาม : นุชจรินทร์ วงคำ - [ ๑.๑๐.๒๑๖.๖๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๘:๓๖:๑๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๖ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : ยุ้ย - [ ๔๙.๔๙.๒๕๐.๒๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๕:๒๑:๔๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จันทร์พิมพ์ - [ ๑๗๑.๙๖.๑๖๗.๑๗๗ ตั้งคำถามเมื่อ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐:๒:๑๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๔ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นาง พูลทรัพย์ เมืองฤทธิ์ - [ ๔๙.๔๙.๒๐๒.๑๒๒ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙:๒๔:๕๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๓ ปลดล้มรึยัง
ผู้ถาม : วีระศักดิ์ - [ ๑๒๔.๑๒๑.๑๕๕.๑๖๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒:๔๘:๖ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๒ สอบถามเรื่องปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : Wanlapa - [ ๑.๔๖.๑๓.๖๔ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๔๓:๑๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๑ ฟ้องล้มซ้อนได้หรือป่าวครับ
ผู้ถาม : นายศักดิ์ชาย เพ็งไธสง - [ ๑๒๔.๑๒๒.๔๖.๗๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๕๔:๓๕ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๑๐ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : อรุณ สงทอง - [ ๒๗.๕๕.๒๐๘.๑๐๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๔๑:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๙ เป็นบุคคลล้มละลายกรือไม่
ผู้ถาม : คณิค - [ ๒๗.๑๔๕.๑๒๓.๑๑๑ ตั้งคำถามเมื่อ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๙:๘:๐ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๘ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จงกลวรรณ ตั้งเสถืยรภาพ - [ ๕๘.๘.๒๗.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๕:๒๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๗ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : จงกลวรรณ ตั้งเสถืยรภาพ - [ ๕๘.๘.๒๗.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๑:๓:๕๙ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๖ เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่
ผู้ถาม : อธิวัฒน์ ปิ่นศรีเพ็ชร***ล - [ ๕๘.๘.๒๗.๑๒๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๒๐:๕๘:๓๒ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๕ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : นายธนธัช เมธาจารุนนท์ - [ ๒๐๒.๑๗๖.๘๒.๓๐ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕:๔๕:๓๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
๗๙๐๔ ตามที่ได้ตรวจสอบทางต้นสังกัดแล้ว
ผู้ถาม : พ.ต.สุริยันต์ ไชยทองพันธ์ - [ ๑.๑.๒๓๔.๒๓๖ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔:๓๖:๓๕ ] คำตอบ : ยังไม่มีคำตอบ
๗๙๐๓ ปลดล้มละลาย
ผู้ถาม : คุณนิด - [ ๑.๑๐.๑๙๙.๑๓๓ ตั้งคำถามเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑:๓๕:๓๑ ] คำตอบ : ๑ คำตอบ
หน้าที่ จากทั้งหมด 81 หน้า แสดงรายการที่ 8002 - 7903 จากข้อมูลทั้งหมด 8002 รายการ
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10   >>
คำถามด้านการบริการข้อมูล
ลำดับที่ เรื่อง