รูปภาพแพรแถบชั้นต่าง ๆ
คำถาม

อยากได้รูปภาพแพรแถบ ของเครื่องราชฯ ชั้นต่าง ๆ เอาไว้ดูว่าเครื่องราชฯ  แต่ละชั้นมีแพรแถบสีแบบนี้  ลักษณะแบบนี้ เป็นเครื่องราชชั้นไหน  ตระ***ลอะไร เพราะเมื่อ***ราชแต่ละคนประดับแพรแถบเครื่องราชฯ ที่หน้าอกบนเครื่องแบบแล้วไม่รู้ตนเองได้เครื่องราชฯ ชั้นไหน


จาก คุณ สำเริง [ ตั้งคำถามวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา ขอแนะนำให้ท่านสอบถามโดยตรงไปยังกลุ่มงานฐานันดร สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๕ - ๔๒๗ จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วต่อไป


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙
ตอบคำถาม