การประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสสริยาภรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 (อบต.เทศบาล.อบต)
คำถาม

อยากทราบว่ามีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสสริยาภรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 (อบต.เทศบาล.อบต) หรือยังครับ ถ้าประกาศแล้วอยากได้สำเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาดังกล่าวครับ


จาก คุณ นายประสิทธิ์ อิ่นคำ [๑๘๒.๕๒.๓๓.๑๑๓ ตั้งคำถามวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐:๘:๑๑]
คำตอบ

- ขอเรียนว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2555 [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น] ยังไม่ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากยังไม่มีประกาศดังกล่าวส่งมาที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
ตอบคำถาม