ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 129 ตอน 35 ข
คำถาม

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ป.ม. ได้แล้วหรือไม่


จาก คุณ นายพีรวิฃญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ [๑๔.๒๐๗.๑๖๓.๑๖ ตั้งคำถามวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๒๑:๒๘:๔๙]
คำตอบ

ตรวจสอบได้จากลิงค์นี้ค่ะ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/035/1.PDF


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ตอบคำถาม