หาราชกิจจานุเบกษาไม่เจอ
คำถาม

หาราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 24 ข เล่มที่ 14 วันที่ 27 มิถุนายน 2555 มีแต่หน้า 1 - 21 หน้า 22 หาไม่เจอ ช่วยตอบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ


จาก คุณ จำเนียร [๑๑๘.๑๗๔.๒๑.๑๖๕ ตั้งคำถามวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๑๑:๑๙:๔๘]
คำตอบ

ในการค้นหาราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ นั้น ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

1. ในช่องชื่อเรื่องให้ระบุชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของท่านใน (ในกรณีของท่านให้ระบุว่าคำว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น )

2. ให้คลิกเลือกประเภท ข

3. ในช่องเล่มให้ระบุเล่ม 129

4. ในช่องตอนให้ระบุ 24

5. คลิกเริ่มค้นหา

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการค้นหาราชกิจจานุเบกษาโปรดสอบถามมาที่ โทร. 02 280 9000 ต่อ 124
จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕
ตอบคำถาม