คำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ปี 2547
คำถาม

คำสั่ง กอ.รมน.ให้รับเงิน พสร.ปี 2548


จาก คุณ กฤษฎา [๑๘๒.๕๓.๑๗๔.๑๖๗ ตั้งคำถามวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๒๒:๕๐:๕๕]
คำตอบ

ขอให้ท่านสอบถามรายละเอียดที่ กอ.รมน. จังหวัดของท่าน

1. กอ.รมน.จังหวัดปัตตานี  โทร. 0-7334-9517, 0-7334-9460

2. กอ.รมน.จังหวัดยะลา  โทร. 0-7324-2535, 0-7324-7204

3. กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส  โทร. 0-7351-1228, 0-7351-1363จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕
ตอบคำถาม