เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทม ปี 2546
คำถาม

 ขอตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทม ปี 2546 เล่มที่ 121 ตอน 4ข ลงวันที่ 10 มีนาคม 2547 ที่เป็นของกระทรวงศึกษาธิการ        สำนีกงานการประถมศึกษา ดิฉันเคยได้รับเหรียญ แต่ไม่ได้ใบประกาศแต่งตั้ง จึงอยากได้รายละเ***ยดเพื่อกรอกข้อมูล ดิฉันชื่อ นางสาวสุภาพ มีกง ได้ลำดับที่...หน้า...โดยด่วน ขอบคุณค่ะจาก คุณ นางสาวสุภาพ มีกง [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ]
คำตอบ

ขอให้ท่านสอบถามไปที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทร. 02 280 9000 ต่อ 423-427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
ตอบคำถาม