ราชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯชั้นสายสะพายปี2554
คำถาม

อยากทราบรายชื่อผู้้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2554 ของ***ราชการบำนาญท่ี่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2554 กระทรวงศึกษาธิการ ขอบคุณค่ะ


จาก คุณ นางรัตนา ดวงทิน [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ]
คำตอบ

ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องยังไม่ส่งเรื่องดังกล่าวมาที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕
ตอบคำถาม