ข้อมูลในราชกิจจานุเบกษาผิดพลาด
คำถาม

ข้อมูลในประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น] เล่ม ๑๒๘ ตอน ๑๖ ข เล่มที่ ๐๐๖/๑ วันที่ประกาศ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มีข้อมูลผิดพลาด สังเกตุดูจากวันที่ประกาศในหน้าราชกิจจาฯ ขอแก้ไขด้วยครับ


จาก คุณ พิทักษ์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ]
คำตอบ

-ตรวจสอบแล้ว วันที่ประกาศก็ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ จึงไม่อาจทราบได้ว่าวันที่ประกาศมีข้อมูลผิดพลาดอย่างไร พิมพ์ผิดหรือบกพร่องประการใด ซึ่งหากท่านดูวันที่ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา (ด้านบน) กับวันประกาศ ณ วันที่ (ด้านล่าง) ซึ่งเป็นวันที่ลงนามจะเป็นคนละวันกัน ความหมายต่างกัน  ทั้งนี้ หากท่านยังสงสัยในข้อมูลที่ผิดพลาดสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา โทร 02 280 9000 ต่อ 124 125 หรือ 561


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
ตอบคำถาม