เขียนชื่อผิด
คำถาม

ชื่อที่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาผิด ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนที่ 16 ข เล่ม 6/2 ตริตาภรณ์มงกุฏไทย ลำดับที่ 69 ชื่อ นายก้องสกล  นพเก้า แต่ในประกาศ เขียนเป็น นายกองสกล นพเก้า (ก้อง เขียนเป็น กอง) อยากทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไรครับ


จาก คุณ ก้องสกล นพเก้า [ ตั้งคำถามวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

- ขอให้ท่านติดต่อโดยตรงที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทร 022809000 ต่อ 425-427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม