ค้นหารายชื่อเครื่องราชย์ ปี 2553
คำถาม

ค้นหารายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ ประจำปี 2553 เล่มที่ 128 ตอนที่ 16 ข กำหนดช่วงเวลาลงวันที่ 28 สิงหาคม 2554 เรื่อง พระราชทางเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลองเ***ไปค้นหาแล้วแต่ไม่เจอข้อมูล ต้องทำอย่างไร หรือค้นหาได้อย่างไร ด้วยวิธีใด ค่ะ


จาก คุณ ครู [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

ขอให้ท่านโทรสอบถามจากกลุ่มงานฐานันดร 02 280 9000 ต่อ 426, 427

เพื่อให้ทราบข้อมูลว่าถูกต้องตามที่ท่านสอบถามหรือไม่ก่อน

ทำการค้นหาในเว็บไซต์จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม