บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทช. ***ราชการครู สพฐ.
คำถาม

ดิฉันได้รับ ทช.ประมาณปี2545-2550 ไม่แน่ใจ เนื่องจากใน กพ.7 ไม่แจ้งว่าได้รับจึงต้องการยืนยันหลักฐาน เพื่อนำลงใน กพ.7 ใหม่


จาก คุณ น.ส.ธีรวรรณ ชมภูมิ่ง [ ตั้งคำถามวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในช่วงปีดังกล่าวได้ โดยไปที่ "ค้นหาราชกิจจานุเบกษา" พิมพ์ในช่อง "ชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ)" ด้วยคำสำคัญ เช่น "ประกาศ" เว้นวรรค "เครื่องราชอิสริยาภรณ์" เว้นวรรค "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" และกำหนดช่วงเวลาการค้นหาจาก "1 มกราคม 2545" ถึง "31 ธันวาคม 2551" แล้วคลิ๊ก "เริ่มการค้นหา" จะปรากฏข้อมูลรวม 16 รายการ หรือท่านอาจสอบถามข้อมูลที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2809000 ต่อ 425-427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม