ผู้ได้รับเครื่องราชย์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คำถาม

ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ทราบว่าจะประกาศผู้ได้รับเครื่องชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2553 เมื่อไรครับจาก คุณ วัฒนา [ ตั้งคำถามวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 โดยท่านสามารถค้นหาข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ไปที่ "ค้นหาราชกิจจานุเบกษา" พิมพ์คำสำคัญของชื่อเรื่องในช่อง "ชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ)" ว่า "ประกาศ" เว้นวรรค "เครื่องราชอิสริยาภรณ์" เว้นวรรค "๒๕๕๓" เว้นวรรค "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" แล้วคลิ๊ก "เริ่มการค้นหา" ท่านจะพบข้อมูลดังกล่าว


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม