เครื่องราช ฯปี2553
คำถาม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชต่ำกว่าสายสะพายของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปี53 จะประกาศเมื่อไหร่ครับ


จาก คุณ กำนัน [ ตั้งคำถามวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553 อยู่ในระหว่างการนำข้อมูลลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยคาดว่าจะประกาศภายในเดือนสิงหาคมนี้


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม