ติด ตช.ได้หรือเปล่าครับ
คำถาม

ได้รับเครื่องราชชั้น จช. ปี 41  เป็น ซี 5 เดือน พ.ย.47 ได้รับเครื่องราชชั้น ตม.ปี 48  เป็นซี 7 เมื่อ 1 ต.ค. 52  และขอเครื่องราชชั้น  ทม. ปี  53  อยากทราบว่าหากจะติดแพรแถบเคริ่องราช  ตช.และ ทม. คู่กันได้หรือไม่หลังจากที่ได้รับ ทม.และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและหากบุคคลากรไม่ได้ขอเครื่องราชชั้น ตช. หลังจากได้รับ ทม.มาแล้ว 5 ปี มีสิทธิขอเครื่องราชชั้น  ทช.ได้หรือไม่ ขอความกระจ่างด้วยครับเนื่องจากบุคลากรไม่ค่อยสนใจที่จะใฝ่รู้และไม่ยอมทำเรื่องให้จาก คุณ นายสมภพ ธนิกกุล [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

โปรดสอบถามรายละเอียดที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2809000 ต่อ 425-427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม