ตริตาภรณ์ช้างเผือก
คำถาม

ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก


จาก คุณ พันโทรุฒภณ มะโนน้อม [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าท่านต้องการถามเรื่องใด  หากต้องการสอบถามว่าท่านได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือไม่ ในปีใด ขอได้โปรดสอบถามจากต้นสังกัดของท่านก่อน หรือสอบถามที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 425-427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม