ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553
คำถาม

ไม่ทราบว่าดูที่เว็ปไหน เพราะหาในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา แล้วไม่พบรายชื่อ  อยากทราบรายละเ***ยด และรายชื่อ ตอบด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะจาก คุณ ปิยลักษณ์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

ได้ตรวจสอบแล้ว ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553 ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  จึงยังไม่สามารถค้นหาเรื่องดังกล่าวได้


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม