ราชกิจจาฯ ปลดว่าที่ ร.ต.
คำถาม

กระผม ร.ต.ดำรงพล  วงศ์สุวรรณ ได้รับคำสั่งยศ เมื่อ 2 พ.ย.52 แล้วราชกิจจาฯปลดว่าที่ ร.ต. จะได้ในห้วงไหนครับผม ขอบคุณมากครับ


จาก คุณ ร.ต.ดำรงพล วงศ์สุวรรณ [ ตั้งคำถามวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

ขอได้โปรดสอบถามจากต้นสังกัดของท่านว่าได้ติดยศให้ท่านในวาระใด  ปีใด  เพื่อจะได้ค้นหาได้สะดวกยิ่งขึ้น  ซึ่งล่าสุดมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล  (วาระตุลาคม 2552)  แต่ไม่พบชื่อของท่านแต่อย่างใด  หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม  ขอได้โปรดติดต่อสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  หมายเลขโทรศัพท์  02 2809000 ต่อ 426, 427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม