อยากทราบรายละเ***ยดเกี่ยวกับราชกิจนุเบกษาเหรียญราชการชายแดน,เหรียญพิทักษ์เสรีชน
คำถาม

เคยปฏิบัติหน้าที่สนามแต่ไม่ทราบเล่มและตอนที่และลงวันที่


จาก คุณ ด.ต.ไกรฤกษ์ วิเศษคำ [ ตั้งคำถามวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ]
คำตอบ

-เบื้องต้นขอให้ท่านสอบถามต้นสังกัดว่า ท่านได้รับพระราชทานเหรียญในปีใด ทั้งนี้ขอให้ท่านระบุรายละเอียดให้ชัดเจนกว่านี้ เพื่อความสะดวกในการสืบค้น


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔
ตอบคำถาม