อยากทราบว่าจะดูข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อที่ได้รับเครื่องราชฯสามารถดูได้ที่ไหน
คำถาม

อยากทราบว่าจะดูข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อที่ได้รับเครื่องราชฯ สามารถดูได้ที่ไหน


จาก คุณ นายพงศ์ศักดิ์ พัฒนเสถียรกุล [ ตั้งคำถามวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ดูได้ที่ www.ratchakitcha.soc.go.th คลิก ประกาศ/ค้นหาราชกิจจานุเบกษา คลิก ค้นหาราชกิจจานุเบกษา และระบุชื่อเรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เครื่องราช ระบุปีที่ได้รับพระราชทาน ในช่อง พ.ศ.

          -ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มงานฐานนันดร โทร. 02 2809000 ต่อ 426,427จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม