ปลดล้มละลาย
คำถาม

นายพิราม  เกษมวงศ์  ปลดล้มละลายเมื่อวันที่เท่าไร


จาก คุณ ปิติรัตน์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

คดีหมายเลขแดงที่ ๕๒๐๔/๒๕๔๘ นายพิราม เกษมวงศ์ เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๖๐๙๙ ๐๐๔๑๕ ๑๐๗ ได้ถูกปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๓


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม