อยากทราบวิธีการค้นหารายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ
คำถาม

อยากทราบวิธีการค้นหารายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯประจำปี 2552 ว่าได้รับเครื่องราชฯตามที่ขอหรือไม่ จะค้นหาได้อย่างไร


จาก คุณ รักชนก [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ท่านสามารถค้นโดยพิมพ์คำว่า "เครื่องราช" เว้นวรรค "2552"  และพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของบุคคลที่ท่านต้องการค้นหา โดยใช้การเว้นวรรคเพื่อแบ่งคำสำคัญ  เช่น  "กระทรวงคมนาคม  กรมการขนส่งทางบก"  แล้วคลิกที่เริ่มการค้นหา


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม