ปลดล้มละลาย
คำถาม

อยากทราบว่า นายอนุ***ล เจริญเกียรติก้อง ปลดล้มละลายหรือยัง ขอบคุณครับ แจ้งเมื่อ วันที่8 พฤศจิกายน 2553


จาก คุณ นายอนุ***ล เจริญเกียรติก้อง [ ตั้งคำถามวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

  กรณีของนายอนุกูล เจริญเกียรติก้อง ได้มีประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย คดีหมายเลขเเดงที่ ล. 5147/2551 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ให้นายอนุกูล เจริญเกียรติก้อง ลูกหนี้ ล้มละลาย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 79 ง 27 พฤษภาคม 2553) ซึ่งมาตรา 81/1 แห่ง พรบ.ล้มละลาย 2483 เเก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติให้บุคคลธรรมดาซึ่งศาลพิพากษาให้ล้มละลายเเล้วให้ปลดบุคคลนั้นจากล้มละลายทันทีที่พ้นกำหนดระยะเวลาสามปีนับเเต่วันที่ศาลได้พิพากษาให้ล้มละลายฯ

ดังนั้น ท่านจะปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับเเต่วันที่ 24 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

                                          นายสรรพวุฒิ  อุไรวรรณ  ตอบจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม