ตรวจสอบรายชื่อบุคคลล้มละลาย
คำถาม

สวัสดีค่ะ อยากสอบถามบุคคลล้มละลายว่าหมดอายุแล้วรึยังนะค่ะ และสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไรนะค่ะ

นายสำเริง  นิลพฤกษ์ ,  นางนิตยา  นิลพฤกษ์ 

 จาก คุณ เจส [ ตั้งคำถามวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

  กรณีนายสำเริง นิลพฤกษ์  ได้มีประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การปลดจากล้มละลาย คดีหมายเลขเเดงที่ ๙๗๙/๒๕๔๖ ศาลล้มละลายกลาง (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๕๑ ง ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒) ซึ่งนายสำเริงฯ ได้ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายตั้งเเต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๐ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซตืราชกิจจานุเบกษาได้ ใน หัวข้อ ค้นหาราชกิจจานุเบกษา เเล้วระบุเลข เล่มตอน เเละชื่อเรื่องเท่าที่ทราบ ข้างต้นได้

  กรณี นางนิตยา นิลพฤกษ์ ได้มีประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง การปลดจากล้มละลาย คดีหมายเลขเเดงที่ ๕๗๒๙/๒๕๔๘ ศาลล้มละลายกลาง (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๓๔ ง  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓) ซึ่งนางนิตยาฯ ได้ปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายตั้งเเต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓เเล้ว  สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซตืราชกิจจานุเบกษาได้ ใน หัวข้อ ค้นหาราชกิจจานุเบกษา เเล้วระบุเลข เล่มตอน เเละชื่อเรื่องเท่าที่ทราบ ข้างต้นได้

                                                นายสรรพวุฒิ  อุไรวรรณ ตอบจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม