เครื่องราชฯปี53
คำถาม

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯปี2553จะประกาศวันที่เท่าไรจาก คุณ พงศธร [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

มีครั้งสุดท้ายปี 2552 ส่วนปี 2553 หน่วยงานต้อง

ดำเนินการขอเครื่องราชฯ แก่เจ้าหน้าที่

ซึ่งจะประกาศอีกในปี 2554จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม