ปะกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี 2549
คำถาม

ต้องการดาวน์โหลดประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานเครื่องราชฯประจำปี 2549  ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124  ตอนที่  10 ข วันที่ 25 มิถุนายน 2550  (เล่มที่ 6) เป็น***ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะจาก คุณ วารุณี [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ท่านสามารถค้นหาเรื่องดังกล่าวได้ โดยเข้าไปที่ "ค้นหาราชกิจจานุเบกษา"

แล้วพิมพ์ในช่อง "ชื่อเรื่องเท่าที่ทราบ"  ว่า  "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ช่อง เล่ม พิมพ์  "124"

ช่อง ตอน พิมพ์  "10"

แล้วเลือกประเภท ข

แล้วคลิกที่เริ่มการค้นหา

ท่านสามารถเปิดดูภาพ สั่งพิมพ์ และ save เป็น file pdf. ได้จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม