เหรียญชายแดน
คำถาม

ผมขึ้นปฏิบัติงาน กับ ร้อย.ร. แถวชายแดน จว.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ ทภ.๓ มีคำสั่งขึ้นและลง รวมทั้งหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการและรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ ดังนี้.- ๑. ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๒๕๓๘ ถึง ๓๐ ธ.ค.๒๕๓๘  ๒.  ตั้งแต่ ๑๐ ก.พ.๒๕๓๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๓๙  ๓. ๑ ต.ค.๒๕๔๐ - ๕ ต.ค.๕๑  ๔. ขึ้นร่มเกล้า  ปี ๒๕๓๑ ได้ ๑ เดือน  ปัจจุบันราชกิจจาฯ เหรียญพิทักษ์เสรีชน ได้แล้ว เรียนถามว่า เหรียญชายแดนจะได้หรือไม่ ถ้าได้ขอย้อนหลังได้หรือไม่ ขออย่างไรครับจาก คุณ พิทักษ์ ชัยฤทธิ์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า การพระราชทานเหรียญต่าง ๆ เกี่ยวกับทหารผ่านศึก นั้น เป็นเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี ปีละหลายคราว แต่ละคราวมีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานมากถึงหลายพันราย ซึ่งส่วนงานราชกิจจานุเบกษายังไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือการค้นหาลงไปในเนื้อหาหรือรายชื่อบุคคลในราชกิจจานุเบกษา จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องให้ชัดเจนจากต้นสังกัดของท่าน หรือที่ กอ.รมน. โทร. ๐๒ ๒๔๑๓๖๗๒ ก่อน


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม