ค้องการคำสั่งราชกิจจา เหรียญภิทักษ์
คำถาม

ต้องการคำสั่งราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับเหรียญภิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ตั้งแต่ 2520 - 2530


จาก คุณ จ.ส.อ.บุญช่วย นาคศรี [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า การพระราชทานเหรียญต่าง ๆ เกี่ยวกับทหารผ่านศึก นั้น เป็นเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี ปีละหลายคราว แต่ละคราวมีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานมากถึงหลายพันราย ซึ่งส่วนงานราชกิจจานุเบกษายังไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือการค้นหาลงไปในเนื้อหาหรือรายชื่อบุคคลในราชกิจจานุเบกษา จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องให้ชัดเจนจากต้นสังกัดของท่าน หรือที่ กอ.รมน. โทร. ๐๒ ๒๔๑๓๖๗๒ ก่อน
จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม