อยากทราบข้อมูลการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คำถาม

อยากทราบข้อมูลการเคยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ปี 2523ถึงปี2548 ว่าเคยได้รับชั้นใดมาบ้างพร้อมรายละเ***ยดที่เคยได้รับมา


จาก คุณ มานพ สุนทรวิภาต [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี แต่ละคราวมีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานนับแสนราย และกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษายังไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือในการค้นหาเนื้อหาหรือรายชื่อบุคคลอันเป็นรายละเอียด ภายในราชกิจจานุเบกษาแต่ละเรื่องได้จึงขอแนะนำให้ท่านสอบถามโดยตรงไปยังกลุ่มงานฐานันดร สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๕ - ๔๒๗ จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วต่อไป และเมื่อท่านได้ข้อมูลที่ทราบว่าประกาศเล่มตอนใดสามารถนำรายละเอียดมาสืบค้นได้ที่เวปราชกิจจาฯ ที่เมนู "ค้นหาราชกิจจานุเบกษา" ได้ต่อไป


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๙
ตอบคำถาม