ค้นหาราชกิจจา เครื่องราชอิสสริยาภรณ์
คำถาม

ขอสอบถามเรื่องราชกิจจา เครื่องราชอิสสริยาภรณ์ล่าสุด หลังจากได้ยศ พ.อ. ตามราชกิจจาเล่ม115ตอน1ขลง16 ม ค 41


จาก คุณ พ.อ.ดำรงศักดิ์ เขียวไพรี [ ตั้งคำถามวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว  ขอแนะนำให้ท่านสอบถามไปยังสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 426, 427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม