รายชื่อผู้ได้รับเหรียญราชการชายแดน ปี 49
คำถาม

ปฏิบัติหน้าที่ ใน ศปก.ตร.สน. จว.ยะลา ห้วง 1 เม.ย. - 30 ก.ย.49 อยากทราบว่าจะตรวจสอบรายชื่อว่าได้รับเหรียญราชการชายแดนแล้วหรือยังได้ยังไงค่ะจาก คุณ ด.ต.หญิงธัญลักษณ์ แสนทวีสุข [ ตั้งคำถามวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า การพระราชทานเหรียญต่าง ๆ เกี่ยวกับทหารผ่านศึก นั้น เป็นเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี ปีละหลายคราว แต่ละคราวมีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานมากถึงหลายพันราย ซึ่งส่วนงานราชกิจจานุเบกษายังไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือการค้นหาลงไปในเนื้อหาหรือรายชื่อบุคคลในราชกิจจานุเบกษา จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องให้ชัดเจนจากต้นสังกัดของท่าน หรือที่ กอ.รมน. โทร. ๐๒ ๒๔๑๓๖๗๒ อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเล่มตอนวันที่ของราชกิจจานุเบกษาที่มีชื่อท่านจริง แล้วแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้จัดให้บริการข้อมูลต่อไปจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม