ค้นหาราชกิจจา
คำถาม

 ทำการค้นหา ราชกิจจา เล่ม 126 ตอนที่ 11 ข หน้า 261 เมื่อ 15 สิงหาคม 2552   แต่ว่าหาหน้าที่261 ไม่พบต้องทำอย่างไรค่ะจาก คุณ คนเทศบาล [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

ราชกิจจานุเบกษา  11 ข มีหลายเล่ม

ขอทรายรายละเอียดที่ชัดเจนว่าท่านสังกัด

กระทรวงใด ก็ให้ตรวจค้นในเล่มนั้นจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม