ขอทราบราชกิจจาเหรียญชายแดน, พิทักษ์, ทองช้างเผือก, จักรมาลา
คำถาม

ผมเป็น***ราชการตำรวจตระเวนชายแดน  ตั้งแต่ปี 2528  ขอทราบว่า เหรียญราชการชายแดน, เหรียญพิทักษ์เสรีชน, เหรียญทองช้างเผือก, เหรียญจักรมาลา ฯลฯ ราชกิจจาออกเมื่อไหร่ครับ จาก คุณ ด.ต.มนเฑียร พงษ์มี [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า การพระราชทานเหรียญต่าง ๆ เกี่ยวกับทหารผ่านศึก นั้น เป็นเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี ปีละหลายคราว แต่ละคราวมีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานมากถึงหลายพันราย ซึ่งส่วนงานราชกิจจานุเบกษายังไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือการค้นหาลงไปในเนื้อหาหรือรายชื่อบุคคลในราชกิจจานุเบกษา จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องให้ชัดเจนจากต้นสังกัดของท่าน หรือที่ กอ.รมน. โทร. ๐๒ ๒๔๑๓๖๗๒ ส่วน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขอให้สอบถามจาก

เบอร์ ๐๒ ๐๘๐๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๖, ๔๒๗ อีกครั้งหนึ่งว่า

เป็นเล่มตอนวันที่ของราชกิจจานุเบกษาที่มีชื่อท่าน

จริง แล้วแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้จัดให้บริการข้อมูลต่อไป
จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม