ขอเครื่องราช ชั้น ทช
คำถาม

เคยขอเครื่องราชขั้น ทช ไป ไม่ทราบว่าได้หรือเปล่า ได้ ทม เมื่อประมาณปี 2545


จาก คุณ นางสาวสุธาดา หนูประสงค์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว  ขอแนะนำให้ท่านสอบถามไปยังสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 426, 427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม