ราชกิจจานุเบกษา เหรียญชายแดน จ.ส.อ.เชิดชัย จำลองกุล ปี 2527-2532
คำถาม

ราชกิจจานุเบกษา ของ จ.ส.อ.เชิดชัย  จำลองกุล  ขอเหรียญชายแดน  ปี  2527-2533


จาก คุณ จ.ส.อ.เชิดชัย จำลองกุล [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า การพระราชทานเหรียญต่าง ๆ เกี่ยวกับทหารผ่านศึก นั้น เป็นเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี ปีละหลายคราว แต่ละคราวมีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานมากถึงหลายพันราย ซึ่งส่วนงานราชกิจจานุเบกษายังไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือการค้นหาลงไปในเนื้อหาหรือรายชื่อบุคคลในราชกิจจานุเบกษา จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องให้ชัดเจนจากต้นสังกัดของท่าน หรือที่ กอ.รมน. โทร. ๐๒ ๒๔๑๓๖๗๒ อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเล่มตอนวันที่ของราชกิจจานุเบกษาที่มีชื่อท่านจริง แล้วแจ้งให้ทราบเพื่อจะได้จัดให้บริการข้อมูลต่อไปจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม