รายชื่อ ผู้ได้รับเครื่องราชฯ
คำถาม

ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชฯ ที่ลงในเว็บต์ไซต์ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  http://www.cabinet.thaigov.go.th/dd2_name45.htm 

หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และ มงกุฎ
มีข้อมูลรายชื่อฯ ถึงเพียงปี 2548 (เครื่องราชฯ ปี 2548 ลงในประกาศ ปี 2549) อยากทราบว่าจะตรวจสอบด้วยตนเองทางเว็บต์ไซต์ได้ที่ใดบ้างคะ  (ข้อมูล ปี2549 - 2551 ค่ะ)  เพราะในเว็บต์ฯ นั้นไม่ลงไว้***ก  หรือต้องตรวจสอบเอง ที่สำนักอาลักษณ์ฯ  หากตรวจสอบทางเว็บต์เองได้ จะได้ไม่รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ  ขอบคุณค่ะจาก คุณ พัชรินทร์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

ท่านสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์  www.ratchakitcha.soc.go.th

โดยไปที่หน้าค้นหาข้อมูล และพิมพ์ในช่อง ชื่อเรื่อง (เท่าที่ทราบ)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

หรือพิมพ์เฉพาะคำสำคัญ เช่น "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี" เว้นวรรค

"เครื่องราช" และถ้าท่านจะหาในปีใดก็ระบุในช่องดังกล่าวเป็น "2551"

หรือท่านจะหาปี "2550" ก็ใส่ไป  หรือถ้าท่านจะใส่กระทรวงให้แคบลงอีก

ก็ได้ขอให้ท่านเว้นวรรคตลอดในช่องดังกล่าวจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม