การประดับเครื่องราช
คำถาม

ทราบมาว่าหากเราทำเครื่องขอพระราชทานเครื่องราชไปในปีนี้แล้ว(ถูกต้องทุกอย่าง)เพียงแต่รอพระราชทานในวันที่ 5 ธ.ค.52 หากถึงวันเฉลิมฯปีนี้(5 ธ.ค.52) เราสามารถหาเครื่องราชประเภทนั้นประดับได้เลยใช่หรือไม่


จาก คุณ want to known [ ตั้งคำถามวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว  ขอแนะนำให้ท่านสอบถามไปยังสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 426, 427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม