การติดเครื่องราชฯ
คำถาม

พนักงานจ้างภารกิจ(4ปี) พนักงานจ้างทั่วไป(1ปี) ของ อบต. สามารถติดเครื่องราชได้หรือไม่ เพราะที่ร้านค้าบอกว่าติดได้ แต่อ่านในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ได้ระบุเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ไม่ทราบว่าสามารถติดได้หรือไม่ และถ้าติดได้ ต้องใช้เครื่องราชแบบไหนคะ  ขอบคุณมากค่ะ


จาก คุณ นิชา [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว  ขอแนะนำให้ท่านสอบถามไปยังสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 426, 427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม