ทำไมตรวจสอบข้อมูลเครื่องราชฯไม่ได้
คำถาม

ลองเ***ไปพิมพ์ข้อมูลแล้วกดค้นหา แต่ทางหน้าเว็บขึ้นข้อความว่าให้ใส่ปีที่ต้องการค้นหา ซึ่งไม่สามารถพิมพ์และคลิกเลือกได้ จะต้องให้ทำอย่างไรจึงจะทราบข้อมูลของตนเองและจะได้ใช้ประโยชน์จากเว็บนี้


จาก คุณ ครูแมว [ ตั้งคำถามวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

ประการแรกท่านต้องสอบถามไปยังสำนักอาลักษณ์และเครื่องราช

อิสริยาภรณ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่

โดยตรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 426, 427

เพื่อขอข้อมูลว่า ท่านได้รับเครื่องราชฯ และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ตอน และหน้าที่เท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น จากนั้น

ท่านเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ ค้นหาราชกิจจานุเบกษา  แล้วนำ

มาพิมพ์ในช่องเล่มตอน เช่น เล่ม ให้พิมพ์ 126 ตอน ให้พิมพ์ 56

ก็จะพบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง พระราชทานเครื่องราชฯ

ท่านสามารถเข้าไปดูรายชื่อตามหน้าที่ท่านมีชื่ออยู่และจัดพิมพ์

อย่างไรก็ตามคำถามที่ท่านสอบถามมาไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน

หากท่านยังไม่เข้าใจ ขอให้ท่านโทรศัพท์สอบถามมาที่เบอร์

02 280 9000 ต่อ 124 เพื่อประสานพูดคุยเพื่อให้ได้ความชัดเจน

อีกครั้งหนึ่ง

 จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม