ทำไมไม่เห็นลงประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับเครื่องราชย์ฯ ปี 2550
คำถาม

ช่วยลงประกาศ  รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ประจำปี  2550  ในส่วนของ  กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลให้ด้วยครับ  อยากตรวจสอบรายชื่อ  เห็นแต่ของ  อบจ.และเทศบาล  ไม่เห็นมีของ  อบต.


จาก คุณ พนักงานส่วนตำบล [ ตั้งคำถามวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ]
คำตอบ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว  ขอแนะนำให้ท่านสอบถามไปยังสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 426, 427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒
ตอบคำถาม