ค้นหาข้อมูลย้อนหลังกำนันผู้ใหญ่บ้าน รับเครื่องราชฯ
คำถาม

กำลังทำเรื่องขอเครื่องราชฯให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะแต่ติดปัญหาว่า เคยได้รับเครื่องราชฯแล้ว ทราบแต่ปีที่ได้รับ ส่วนเล่มที่ ตอนที่ ไม่ทราบค่ะ จะหาข้อมูลย้อนหลังได้จากที่ไหนบ้างคะจาก คุณ อารยา [ ตั้งคำถามวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ]
คำตอบ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและรวดเร็ว  ขอแนะนำให้ท่านสอบถามไปยังสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 ต่อ 426, 427


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑
ตอบคำถาม