สอบถามราชกิจจาเพื่อทำบัตรชายแดน/พิทักษ์เสรีชน
คำถาม

-เป็นคำสั่งกองทัพภาคที่1ที่418/2526ลง14ก ย 26เรื่องให้***ราชการปฏิบัติหน้าที่ กกล บูรพา

-คำสั่งกอ.รมน.ภาค4ที่77/2535ลง2 เม ย 2535เรื่องให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่

        ขอบคุณมากครับที่สละเวลาช่วยตอบให้และผมจะเปิดดูคำตอบครับ

-จาก คุณ เสพจน์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ]
คำตอบ

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กอ.รมน. 

หมายเลขโทรศัพท์  0 2241 3672จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑
ตอบคำถาม